• Etusivu
 • Ajankohtaista
 • PTT
 • Toiminta
 • Hyötytietoa
 • Tutkittua tietoa
 • Jäsenyritykset
Yhteisesti sovittuja käytäntöjä
Talopaketti kattaa 20-95 % valmiista talosta

Valitse itse kuinka valmiina talo toimitetaan

Omakotitalorakentaminen on jo pitkään perustunut erilaajuisiin talopaketteihin. Uusista omakotitaloista 76 % rakennetaan hyödyntäen talopaketteja. Viimevuosina Muuttovalmiit-talopaketit ovat kasvattaneet suosiotaan ja tällä hetkellä niiden osuus kaikista talopaketeista on noin kolmannes.

Omakotitalon rakentajalla on paljon vaihtoehtoja toimitussisällön suhteen. Mitä laajemman talotoimituksen valitsee, sitä vähemmän tarvitaan omaa työtä ja erillisiä osaurakoita. Ja toisin päin – mitä enemmän osaa ja pystyy tekemään itse ja omalla talkooporukalla, sitä enemmän voi säästää kustannuksissa.

Valitsipa minkä tahansa toimitussisällön, rakennuttajalle jää hankesuunnittelusta ja rakennuttajan tehtävistä huolehtiminen joko itse tai ammattilaisen avustamana (kts. Muistilista)

Kannattaa myös muistaa, että talon voi kaikissa tapauksissa rakennuttaa valmiiksi teettämällä erillisiä osaurakoita.

Toimitussisällöistä käytettävät termit eli ns. yläkäsitteet on kuvattu yksityiskohtaisesti tältä sivulta ladattavassa liitetiedostossa. PTT ry on laatinut nämä esimerkit, jotta talotehtaat voivat viitata näihin esimerkkeihin kuvatessaan oman toimitussisältönsä laajuutta. Kannattaa huomata, että talotehtaiden toimitussisältöjen laajuudet poikkeavat toisistaan ja niistä käytetään yritysten omia markkinointinimiä.

Tässä esimerkkitoimitussisällöt esitellään yksinkertaistettuna. Tarkemmat kuvaukset löytyvät alasivuilta.

Materiaali- tai elementtipaketit sisältävät arkkitehti- ja rakennesuunnittelun, perustus- ja runkomateriaalit, kantavat seinät ja välipohjat sekä ikkunat ja ovet rakennuspaikalle toimitettuna. Elementtipaketissa ulkoseinät toimitetaan rakennuspaikalle valmiina elementteinä.

Runkovalmiissa talotoimituksessa ulkoseinät ja vesikaton kantavat osat asennetaan valmiiksi työmaalla.

Vesikattovalmis talotoimitus sisältää runkovalmiin toimituksen lisäksi vesikaton ja räystäsrakenteet valmiiksi asennettuna.

Muuttovalmis on hyvin pitkälle rakennettu talo. Se sisältää talotekniikan (valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, sähköistys) ja kodinkoneet valmiiksi asennettuna.

Talovalmis on laajin toimistussisältö, johon kuuluu perustustyöt materiaaleineen täydellisenä toimituksena sekä mm. avustavat rakennustyöt (tavaratoimitusten vastaanotto, työmaa-aikainen siivous).
 
Muistilista
Valitsipa minkä tahansa talotoimituksen laajuuden, seuraavista asioista on yleensä huolehdittava itse tai on tilattava erikseen:
 1. Tontti ja siihen liittyvät maatyöt
 2. Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tehtävät
 3. KVV- ja IV-vastaava
 4. Vakuutukset
 5. Rakennuslupa
 6. Vesi-, viemäri- ja sähköliittymät
 7. Rakennusjätteiden poiskuljetus

KVV = Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet
IV = ilmanvaihto

Yläkäsitteet taulukkona
26KB, päivitetty 26.9.2010

Verkkovaraani 2010