Jäsenlista

Pientaloteollisuus PTT:n jäsenet

Pientaloteollisuus ry:hyn kuuluu 15 varsinaista jäsenyritystä. Yritykset toimittavat puu-, hirsi- ja kivitaloja.

Lisäksi yhdistykseen kuuluu yli 60 kumppanijäsentä. Yritykset ovat taloteollisuuden yritysten tärkeitä yhteistyökumppaneita. Ne toimittavat pientaloihin muun muassa rakennuselementtejä ja -tarvikkeita, talotekniikkaa ja kalusteita.

Jäsenyritykset kattavat yhteensä noin 60 % koko pientaloteollisuuden volyymista.

 
Liittyminen jäseneksi
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä pientaloja ja niiden rakenteita valmistava tai markkinoiva suomalainen yhteisö tai yksityinen elinkeinoharjoittaja. Varsinaisen jäsenyrityksen on oltava myös Rakennustuoteteollisuus RTT:n jäsen.

Kumppanijäseneksi voi liittyä suomalainen yhteisö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja, jonka toiminta liittyy pientalorakentamiseen.
Hakulomake
468KB, päivitetty 18.5.2011


Lisätietoa:
Kimmo Rautiainen
Puhelin: (09) 1299 420
etunimi.sukunimi a rakennusteollisuus.fi
ptt a pientaloteollisuus.fi