• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Yhdistyksen esittely
Yhdistyksen esittely

Pientaloteollisuus PTT ry

PTT on johtavien suomalaisten puu-, hirsi- ja kivitalovalmistajien vuonna 1999 perustama yhdistys, jonka tavoitteena on pientalorakentamisen ja -asumisen edistäminen.

PTT on pientalomarkkinoiden aktiivinen asiantuntija. PTT toimii jäsenyritystensä edunvalvojana, toimintaedellytysten kehittäjänä ja keskustelufoorumina. PTT pyrkii vaikuttamaan rakentamisen lainsäädäntöön ja määräyksiin, jotta omakotitalorakentaminen olisi helpompaa. Tavoitteita ovat mm. kaavoitukseen vaikuttaminen, viennin edistäminen ja pientalorakentamista häiritsevien esteiden poistaminen.

PTT teettää tutkimuksia ja markkinakatsauksia, kehittää alan ammattiosaamista, tiedottaa alan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sekä järjestää seminaareja ja muita alan tapahtumia.
 
Pientaloteollisuus PTT
Unioninkatu 14
PL 381
00131 HELSINKI
Puh 09 1299 274
ptt a pientaloteollisuus.fi
Energiatehokas koti (Motiva Oy)

PTT on mukana Motiva Oy:n koordinoimassa Energiatehokas koti -viestintäkampanjassa, jonka tavoitteena on edistää energiatehokasta pientalorakentamista.

Energiatehokas koti

Verkkovaraani 2010