• Etusivu
 • Ajankohtaista
 • PTT
 • Toiminta
 • Hyötytietoa
 • Tutkittua tietoa
 • Jäsenyritykset
Yhdistyksen esittely
Eettiset säännöt

Pientaloteollisuuden sovitut pelisäännöt

Pientaloteollisuus PTT on kehittänyt eettiset säännöt, joita sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan.

 • Yhteiskunnallisten velvoitteiden noudattaminen. Yritykset pyrkivät luomaan yhteistyöverkostonsa siten, että myös alihankkijat toimivat samoin.
 • Jäsenyritysten tulee osoittaa pätevyytensä hyväksyttävillä laadunvarmistuksilla. Yhteisesti sovittuja alan suunnitteluohjeita ja laatuvaatimuksia tulee noudattaa.
 • Jäsenyritysten tulee olla rehellisiä ja vastuullisia sekä nauttia asiakkaidensa luottamusta.
 • Yritysten tulee tuntea alan sopimuskäytäntö, hyvä rakennustapa, toimitusehdot ym. lainsäädäntö ja työehtosopimukset sekä toimia näiden mukaan.
 • Yrityksellä on oltava riittävät taloudelliset ja tekniset resurssit.
 • Jäsenyritysten tulee toimia hyvien kauppatapojen mukaan vahingoittamatta toisen etua.
 • Yritysten tulee osoittaa yhteistyökykyä ja -halua toimialalla, suorittaen yhdistyksen asettamat velvoitteet. Tästä esimerkkinä toimivat nämä yhteiset säännöt ja toimitusehdot yms.

Verkkovaraani 2010