Viisi toiminnan osa-aluetta

Tavotteena pientalorakentamisen- ja asumisen edistäminen

PTT:n tavoitteet ja toiminta jakautuvat viiteen osa-alueeseen:

  • Tilastointi ja suhdanteet
  • Tiedotus ja viestintä
  • Normien ja standardien seuranta
  • Edunvalvonta ja vaikuttaminen
  • Tutkimus ja koulutus

Näillä osa-alueilla tehtävillä toimenpiteillä ja panostuksilla PTT pyrkii edistämään pientalorakentamista niin yritysten kuin rakennushankkeeseen ryhtyvän kuluttajan kannalta.