• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Toiminnan esittely
Projektin tulosaineistot

TALOPALETTI-opas


TALOPALETTI-oppaan voi ladata omalle koneelleen täältä:

Talopaletti -opas

Tiedosto on iso (yli 150 MB), joten sen lataaminen kestää melko kauan.

Oppaassa on linkkejä laajempaan kuva-aineistoon (mm. arkkitehti- toimistojen sivuille) sekä Google Mapsiin, jolloin ympäristöön voi tutustua laajemminkin.


Suunnitteluosion yhteenveto


Projektiin sisälty keväällä 2015 toteutettu suunnitteluosio, jossa TTY:n arkkitehtiopiskelijat tekivät oman harjotitustyönsä .

Työt 1/3
Välivaiheen esittely
7,1MB, päivitetty 12.5.2015

Työt 2/3
Välivaiheen esittely
6,6MB, päivitetty 12.5.2015

Työt 3/3
Välivaiheen esittely
7,7MB, päivitetty 12.5.2015

TALOPALETTI-opas

Ratkaisumalleja urbaaniin pientalo- asumiseen

FAKTA: Suomi kaupungistuu

FAKTA: Valtaosa suomalaisista haluaa asua ja viihtyy parhaiten omakotitalossa


Ovatko kaupungistuminen ja haave omakotitalosta toisensa poissulkevia asioita? Tarkoittaako kaupungistuminen väistämättä kerrostaloistumista? Voidaanko urbaani asuminen, kaupungistumisen haasteet ja pientalotaloasumisen laadulliset vahvuudet yhdistää? Monissa Euroopan suurkaupungeissa, esimerkiksi Lontoossa, urbaania ympäristöä toteutetaan myös pientalomaisesti – miksei sama onnistuisi Suomessa?

Suomalaisesta asuntorakentamisesta puuttuu ratkaisumalleja perinteisten kerrostalojen ja erillisten pientalojen väliltä. Kaavoittajalla ja alan teollisuudella ei ole ollut tarjolla pientaloasumisen ratkaisuja tiivistyviin kasvukeskuksiin. PTT:n koordinoiman projektin tavoitteena on tuoda kaupunkipientalot uudeksi vaihtoehdoksi suomalaiseen asuntorakentamiseen.

TALOPALETTI-oppaassa esitellään 20 urbaaneihin ympäristöihin soveltuvaa pientaloasumisen ratkaisumallia, joita kunnat voivat hyödyntää uusien asuinalueiden kaavoituksessa. Ratkaisumallit toimivat lähtökohtana myös alan yrityksille uusien kaupunkipientalojen suunnittelussa. Ratkaisumallit on rakennettu etsimällä ja analysoimalla toteutettuja kotimaisia ja kansainvälisiä projekteja, joista on tunnistettu urbaanin kaupunkiympäristön rakentamiseen soveltuvia tekijöitä. Ratkaisumalleja voidaan hyödyntää myös täydennysrakentamisessa. Uudet mallit tarjoavat pientalomaisen asumisen ratkaisuja myös pienille kotitalouksille. Lisäksi ne luovat edellytyksiä kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle.

Pientaloteollisuus PTT ry:n koordinoiman projektin päätoteuttaja on ollut Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitos professori Markku Hedmanin johdolla. Projektia ovat rahoittaneet ympäristöministeriö, Tampereen kaupunki, Osuuskunta Suomen Asuntomessut, Rakennustuotteiden Laatu Säätiö sekä useat PTT:n jäsenyritykset.


Tuloseminaari

Ohjelma ja esitykset

Ympäristöministeriössä 5.4.2016 pidetyn tulosseminaarin ohjelma ja esitykset löytyvät alta:

Tilaisuuden avaus
Johtaja Kimmo Rautiainen, Pientaloteollisuus PTT ry

Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sijuvoittaminen
Hallitussihteeri Maija Nevalainen, ympöäristöministeriö

TALOPALETTI - ratkaisumalleja urbaaniin pientaloasumiseen
Professori Markku Hedman Tamepreen teknillinen yliopisto

Kommenttipuheenvuorot
Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, Tampereen kaupunki
Projektipäällikkö Pia Sjöroos, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Toimitusjohtaja Ari Pauna, HYPO
Johtaja Kimmo Rautainen, Pientaloteollisuus PTT ry

Seminaariesitykset
TALOPALETTI
3,1MB, päivitetty 11.4.2016Medialle

Kuva-aineistoa

Alla olevia valokuvia voi käyttää TALOPALETTI-opasta koskevien lehtiartikkeleiden kuvituksessa.

Abode_Cambridge

Abode_Cambridge
Kuva: Juha Karilainen
3,2MB, päivitetty 4.4.2016


Accordia, Cambridge

FeildenCleggBradleyStudios

Accordia, Cambridge

Accordia, Cambridge
Kuva: Juha Karilainen
4,2MB, päivitetty 4.4.2016


Evolution South, Lontoo

MaccreanorLavington

Evolution_South

Evolution South
Kuva: Juha Karilainen
3,2MB, päivitetty 4.4.2016


Evolution_South_2

Evolution South 2
Kuva: Juha Karilainen
3MB, päivitetty 4.4.2016


Kalasatama


Kalasatama

Kalasatama
Kuva: Maritta Koivisto
6,5MB, päivitetty 4.4.2016


Länsiranta, Porvoo

Woodarchitecture.fi

Länsiranta_Porvoo

Porvoo_Länsiranta
Kuva: Puuinfo Oy
5,7MB, päivitetty 4.4.2016


Porvoo_2

Porvoo_2
Kuva: Puuinfo Oy
3,1MB, päivitetty 4.4.2016


Äppelträdgården, Göteborg

white

Äppelträdgården_Kalle_Sanner

Äppelträdgården_Kalle_sanner
Kuva: Kalle Sanner
9,7MB, päivitetty 1.4.2016


Äppelträdgården_Hans_Wretling

Äppelträdgården_Hans_Wrestling
Kuva: Hans Wrestling
8,6MB, päivitetty 4.4.2016


Äppelträdgården_WHITE

Äppelträdgården_WHITE
Kiuva: WHITE
11,5MB, päivitetty 4.4.2016

Verkkovaraani 2010