• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Toiminnan esittely
Pientaloteollisuus aktiivisesti alaa kehittämässä

Tutkimushankkeita ja projekteja

Tälle sivulle on koottu aineistoja projekteista, joissa Pientaloteollisuus PTT ry on ollut mukana.


Kaupunkipientalot / TALOPALETTI (2015-2016)

Useat PTT:n talotoimittajat ja kumppaniyritykset käynnistivät kaupunkipientaloihiin liittyvä projektin yhdessa Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa.

Talopaletti-opas


FInZEB-hanke (2014-2015)

Hankkeessa selvitettiin, kuinka lähes nollaenergiarakentamista koskevat kansalliset vaatimukset tulisi asettaa siten, että ne olisivat haasteellisia mutta kustannustehokkaita rakenteiden turvallisuus ja sisäilman laatu huomioiden.

Hankkeen päärahoittajia olivat Rakennustuotteiden Laatu Säätiö, TRT rahasto, ympäristöministeriö sekä pääkonsulttina toiminut Granlund Oy (oma työ).


Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto (2013-2014)


Projektin tavoitteena oli koota suuntaviivat laadukkaan ilmanvaihtojärjestelmän toteuttamiseksi nykyaikaisessa, energiatehokkaassa ja ilmanpitävässä uudispientalossa.

Projektin rahoittivat ympäristöministeriö sekä useat PTT:n ja LVI-talotekniikkateollisuuden jäsenyritykset.

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto
Loppuraportti
1,9MB, päivitetty 23.8.2016
FRAME-hanke (2009-2012)

FRAME-projektissa tutkittiin lämmöneristyksen lisäyksen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia vaipparakenteiden kosteustekniseen toimintaan, rakennusten energiankulutukseen ja sisäilman olosuhteisiin. Projektissa mm. määritettiin rakenteiden kosteusteknisen toiminnan kannalta mitoittavat rakennusfysikaaliset testivuodet Suomen nykyisessä ja tulevassa ilmastossa sekä käytettiin rakenteiden tarkasteluissa uutta homemallia.

Rahoittajina tutkimuksessa olivat TEKES, Ympäristöministeriö, RT ja useat yritykset.


Rakennuslupa-asiakirjojen sisältö ja -asu (2010)

Arkkitehti Tarja Petäjä (Arkkitar Oy) selvitti Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n, PTT:n ja ympäristöministeriön edustajista koostuvan Pientaloryhmän toimeksiannosta suuntaviivoja lupa-asiakirjojen sisällön ja asun yhdenmukaistamiselle ja selkeyttämiselle. Selvityksen rahoitti ympäristöministeriö.

Rakennuslupa- asiakirjojen sisältö ja asu
Loppuraportti - Tarja Petäjä, Arkkitar Oy
39KB, päivitetty 6.2.2011


Pientalojen energiankulutus 2012 (2009-2010)


Projektin tavoitteena oli selvittää erityisesti talotekniikan ja vaipan ilmanpitävyyden merkitystä rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa.

PTT:n koordinoimaa projektia rahoitti ympäristöministeriö.
Pientalojen energiankulutus (VTT)
1,9MB, päivitetty 29.9.2010

Verkkovaraani 2010