• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Tutkittua tietoa omakotitaloista
KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimus (2017)

"Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia"

KAKS - Kunnallisalan kehittämiskeskus teetti keväällä 2017 kuntavaalien jälkeen haastattelututkimuksen, jonka toteuutti Kantar TNS Oy (TNS Gallup Oy). Haastateltavia oli 1036, jotka edustivat väestömme 18-75 vuotiaita (Ahvenanmaata lukuunottamatta).

Tutkimuksessa selvitettiin mm. mieluisimpia asuinympäristöjä. Selvästi suosituimmaksi asuinympäristöksi kaikissa ikäryhmissä nousi pientaloalue lähellä kaupungin keskustaa (29 %). Vain kolmannes vastaajista piti hyvä väitettä, jonka mukaan "asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja kaupunkimaista". Vastaajista 59 % oli väitteen suhteen täysin tai jokseenkin eri mieltä.

kaks_-_asuinalueet.jpg

Tutkimus osoitti myös sen, että enemmistö suomalaisista (56 %) haluaisi asua omakotitalossa. Rivitaloa piti mieluisampana 12 % ja kerrostaloa 20 % vastaajista.


kaks_-_asumismuodot.jpg

Aineistoon voi tutusta tarkemmin Kunnallisalan kehittämissäätiön sivuilla:

Lue lisääVerkkovaraani 2010