• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Tutkittua tietoa omakotitaloista
YLEn Taloustukimuksella teettämä kysely lokakuussa 2016

"Missä haluaisit mieluiten asua?"

Puhelinhaastattelussa kysyttiin syksyllä 2016 yli 1000 suomalaiselta: millaisessa ympäristössä haluaisitte mieluiten asua, jos saisitte vapaasti valita eikä raha tai työpaikka rajoittaisi valintaanne? Kyselyssä ei kysytty minkälaisessa asuntotyypissä vastaajat haluaisivat asua.

Vastaajista noin joka kymmenes eli 11 % kertoi, että asuisi mieluiten suuren kaupungin keskustassa. Ylivoimaisesti suosituimpia asumisympäristöjä olivat suuren kaupungin reunamat (23 %), pikkukaupunki tai taajama (28 %) sekä maaseudun haja-asutusalue (30 %).

Suomi kaupungistuu muun maailman perässä. Kaupungistumisessa on kiistattomia etuja talouskehityksen ja innovaatioiden kannalta. Asuntorakentamisen ennustetaan keskittyvän suurimpiin kasvukeskuksiin ja niiden kehyskuntiin.

YLEn teettämä kyselytutkimus osoittaa, että suomalaiset arvostavat erilaisia asioita ja erilaisia asumisympäristöjä. Myös ihmisten toiveet ja tarpeet voivat muuttua elämäntilanteiden mukaan. Niinpä olisikin tärkeää tarjota erilaisia asumisen vaihtoehtoja.

Vaikka esimerkiksi kaupunkipientalot, townhouset, soveltuvat suurten kaupunkien keskustoihin, pientalot eivät ole siellä pääasiallinen asuntorakentamisen muoto. Pientaloille tyypillisiä alueita ova suurten kaupungin reunamat, pikkukaupungit ja taajamat sekä maaseudun haja-asutusalue. Tällä olettamuksella yhteensä 81 % vastaajista haluaisi asua ympäristössä, joka soveltuu pientalorakentamiselle ja -asumiselle.

yle_-_miss_haluaisit_asua.jpg

YLEn tutkimus


Verkkovaraani 2010