• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Tutkittua tietoa omakotitaloista
Suomessa on omakotitalovaje

Asuntorakentaminen Suomessa 2000-2017

Omakotitalo on ylivoimaisesti suosituin asumismuoto, mutta siitä huolimatta omakotitaloja rakennetaan historiallisen vähän. Syitä alhaiseen omakotirakentamisen volyymiin on monia. Suomi kaupungistuu, mutta kasvukeskuksissa ei ole riittävää tonttitarjontaa. Yleinen taloustilanne ja kuluttajien luottamus talouteen on viime vuosina ollut heikko. Lisäksi pankkisääntely ja pankkien tiukentunut lainananto on johtanut omakotirakennushankkeiden lykkäämiseen tai jopa peruuntumiseen.

Omakotirakentaminen oli alhaisimmillaan vuoden 2015 lopussa, mutta vuosi 2016 oli jo selvästi parempi. Sama kehitys on jatkunut vuonna 2017. Nähtäväksi jää, mikä tulee olemaan uusi normaalitaso omakotirakentamisessa.

Omakotirakentamisen markkinan kehittyminen näyttää tällä hetkellä positiiviselta. Erityisesti kuluttajaluottamusindeksi on noussut voimakkaasti edellisen vuoden ajan.

Oheinen kuva kertoo asuntorakentamisesta 2000-luvulla. Tämän vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä vuosittainen uusien omakotitaloaloitusten määrä oli tyypillisesti 10-15 000 kpl/a. Finanssikriisi ja Euroopan velkakriisi vaikuttivat selvästi kuluttajien luottamukseen ja sen seurauksena myös pientalorakentamiseen.

Asuinkerrostalorakentaminen sai piristysruiskeen 2009-2010 välimallin korkotukilainoituksesta. Aivan viime vuosina sijoittajien ryntäys markkinoille on lisännyt erityisesti pienten kerrostaloasuntojen kysyntää. Myös historiallisen alhaiset lainakorot ovat vaikuttaneet tähän.

Alhaisesta korkotasosta huolimatta lainan saaminen omakotitalon rakentamiseen on viime vuosina vaikeutunut. Tähän on syynä pankkien tiukentunut lainananto, joka johtuu suurelta osin EU-tason pankkisääntelystä ja pankkien vakavaraisuusvaatimusten nostosta.
Numerodataa

Asuntoaloitukset 2010-2017

Lähde: Suomirakentaa-markkinakatsaus 2/2017 (Rakennustutkimus RTS Oy)

Asuntoaloitukset
OmakotitaloRivitaloKerrostalo
2010121003800
17800
201111200
3900
16500
20129300
3800
15800
20138000
3200
16800
20136800
3300
16200
20156400
3500
22500
20166900
3700
27500
2017 E7500
4000
25000

 

Asuntorakentamiseen vaikuttaneita muutostekijöitä

Asuntoaloitukset 2000-16

KUVA: Asuntoaloitukset 2000-2017

Verkkovaraani 2010