• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Tutkittua tietoa omakotitaloista
Ilmastonmuutoksen hillitseminen on kaikkien asia

Pientalot ovat energiatehokkaita ja niissä käytetään paljon uusiutuvaa energiaa

Ilmastonmuutos ja sen hillitseminen on otettava vakavasti huomioon kaikessa toiminnassa toimialasta riippumatta. Koko rakennuskanta kuluttaa noin 40 % Suomessa käytetystä energiasta ja aiheuttaa 30 % päästöistä. Suomessa on yli miljoona omakotitaloa. Niiden yhteenlaskettu osuus maamme kasvihuonekaasupäästöistä on 10 % (Lähde: ERA 17).

Uudisrakentamisen energiatehokkuuden edistämiseksi on tehty valtavasti työtä. Omakotitalojen energiatehokkuus onkin parantunut vuosikymmenten aikana huimasti. Samalla uusiutuvat energiamuodot - erityisesti maalämpö - ovat yleistyneet omakotitalojen lämmityksessä. Voidaankin perustellusti sanoa, että omakotirakentamisen ja -asumisen päästövaikutukset ovat pienentyneet merkittävästi.

Omakotirakentamista ja asumista moititaan yhdyskuntarakenteen hajauttamisesta ja sen myötä ympäristökuormituksesta. Tuore tutkimus kuitenkin osoittaa, että ihmisten tottumukset ja tulotaso vaikuttavat kokonaishiilijalanjälkeen enemmän kuin yhdyskuntarakenteen tiiveys.

Suomesta ja muualta maailmasta löytyy esimerkkejä siitä, miten pientaloilla voidaan saavuttaa hyvinkin korkeita tonttitehokkuuksia. Kaupungistuminen ja unelma omakotitalosta eivät sulje toisiaan pois. PTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen yhteisprojektin tuloksena syntyi TALOPALETTI-opas, jossa esiteltiin 20 erilaista ratkaisumallia kaupunkimaiseen pientaloasumiseen.

Talopaletti-opas

Verkkovaraani 2010