• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Tutkittua tietoa omakotitaloista
Pientalot ovat energiatehokkaita ja niissä käytetään uusiutuvaa energiaa

Kehitysaskelia pientalojen energiatehokkuuden parantamisessa

Rakennusten energiatehokkuudessa on otettu suuria harppauksia 2000-luvulla. Vaatimustasoa on tiukennettu useampaan otteeseen – 2003, 2008, 2010 ja 2012. Seuraava tarkistuspiste on 1.1.2018, jolloin otetaan käyttöön lähes nollaenergiarakennuksia koskevat vaatimukset. On hyvä muistaa, että määräykset asettavat aina minimitason, ja monet rakentajat tekevät valintoja, joilla minimitaso alitetaan.

Rakennusten energiatodistus otettiin käyttöön 2008. Sen tarkoituksena on ilmaista yksinkertaisesti ja vertailukelpoisesti rakennuksen energiantehokkuutta esimerkiksi osto- ja myyntitilanteissa. Energiatodistus on tarkoitettu erityisesti kuluttajille ja siinä ilmaistaan rakennuksen energialuokka kylmälaitteistakin tutulla asteikolla A:sta G:hen. Lue lisää YM:n sivuilta

Ulkovaipan lämmöneristävyys – vuonna 2010 tiukennettiin rakennusten energiatehokkuuden vaatimustasoa noin 30 %:lla. Silloin käyttöön otettuja rakenneosien lämmönläpäisykertoimia käytetään vertailuarvoina tälläkin hetkellä – myös lähes nollaenergiataloissa. Oheiseen taulukkoon on koottu rakentamismääräyksien mukaiset lämmönläpäisykertoimien arvot eli niin sanotut U-arvot. Mitä pienempi arvo on, sitä vähemmän rakenteen läpi pääse lämpöä.

Taulukko: Rakentamismääräysten mukaiset rakenteiden lämmönläpäisykertoimet (W/m²,K)
Rakenteiden U-arvoja
1976197819852003200820102012
Ulkoseinä0,70,350,280,250,240,170,17
Maanvarainen alapohja0,40,40,360,250,240,160,16
Ryömintätilainen alapohja0,40,40,40,20,20,170,17
Yläpohja0,350,290,220,160,150,090,09
Ovi1,41,41,41,41,41,01,0
Ikkuna2,12,12,11,41,41,01,0

Kokonaisenergiatarkastelu ja energiamuotojen kertoimet otettiin käyttöön heinäkuussa 2012. Samalla määräystasoa tiukennettiin noin 20 %:lla. Rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle määrättiin yläraja, joka ilmaistaan niin sanotulla E-luvulla. E-luvun laskennassa huomioidaan kaikki rakennuksessa käytetty energia. Eri energiamuotoja painotetaan energiamuotokertoimilla. Kokonaisenergiatarkastelu mahdollistaa kokonaisvaltaisen energiatehokkuuden suunnittelun, jolloin voidaan rakenteiden lisäksi talotekniikan ja lämmitysenergian valinnalla voidaan panostaa joko hyvin eristäviin rakenteisiin tai talotekniikkaan.

Ilmanpitävyyden parantaminen on kustannustehokas tapa parantaa energiatehokkuutta. Uusien pientalojen ilmanpitävyys on parantunut huimasti: 2000-luvun alussa uusien talojen tyypillinen ilmanpitävyyden arvo oli 4 m³/(h, m²), kun se nyt lähestyy 1 m³/8h, m²):a. Yhden pykälän muutos vaikuttaa energiankulutukseen 5-6%. Lue uutiskirjeessä julkaistu artikkeli

Lähes nollaenergiatalo – Vuoden 2021 alussa tulee voimaan EU-direktiivi, joka edellyttää kaikkien uusien rakennusten olevan lähes nollaenergiataloja (nZEB). Jäsenmaat määrittelevät itse, mitä lähes nollaenergiatalon vaatimukset ovat. Suomessa lähes nollaenergiarakentamista koskevat säädökset otetaan käyttöön jo vuoden 2018 alusta lähtien. Lähes nollaenergiarakennus on erittäin energiatehokas, ja tarvittava energia katetaan laajalti uusiutuvalla energialla.

Verkkovaraani 2010