• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Tutkittua tietoa omakotitaloista
Ihmisten kulutustottumuksilla suuri vaikutus

Kaupunkirakenteen tiiveyden lisääminen ei ole ratkaisu päästöjen pienentämiseen

kasvihuonepaastot2
Kaupunkirakenteen tiivistämistä on pidetty kasvihuonekaasupäästöjen pienentämisen kannalta tehokkaana ratkaisuna. Sen vuoksi elokuussa 2015 julkaistu Aalto-yliopiston tutkimustulos herättikin vilkasta keskustelua.

Tutkimuksessa verrattiin uusissa ja vanhoissa rakennuksissa asuvien ihmisten kokonaishiilijalanjälkeä tiiveydeltään erilaisilla alueilla. Tiiveimpään alueeseen kuuluivat kerrostalovaltaiset keskustat, seuraava alue muodostui melko tiiviistä pientaloalueista ja kolmas väljistä omakotitalotaloalueista. Vuoden 2003 jälkeen valmistuneet rakennukset luokiteltiin tutkimuksessa uusiin rakennuksiin. Tutkimuksessa oli mukana kaikki Suomen kaupungit.

Uusien ja väljimpien alueiden asukkaiden kokonaishiilijalanjälki oli tutkimuksen mukaan pienempi kuin vastaavilla vanhoilla alueilla. Yksi selittävä tekijä on se, että pientalojen energiatehokkuus on parantunut 2000-luvulla huimasti. Lisäksi uusiutuvat energiamuodot, erityisesti maalämpölämpöpumput, ovat kasvattaneet suosiotaan pientalojen lämmityksessä. Pientalojen asukkaat ovat myös vapaampia tekemään päätöksiä ja ovat motivoituneita investoimaan kustannustehokkaisiin energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin.

Uusissa keskusta-asunnoissa asuvien kokonaishiilijalanjälki oli huomattavasti suurempi kuin väljemmillä alueilla asuvilla. Tähän on syynä se mm. se, että kulutuksesta ja matkailusta aiheutuva päästöt ovat keskustoissa asuvilla suuremmat. Päästöt olivat uusissa keskusta-asunnoissa suurempia kuin vanhoissa keskusta-asunnoissa asuvilla huolimatta siitä, että suoraan asumisesta aiheutuvat päästöt ovat pienentyneet.

Aalto-yliopiston tutkijaryhmän mielestä tiiviin kaupunkirakenteen ja väljempien asuinalueiden vastakkainasettelua tulisi välttää. Tiiveydeltään erilaisilla alueilla tarvitaan erilaisia tehostamistoimia, jotta kasvihuonekaasuja voidaan jatkossakin pienentää tehokkaasti. Ihmisten kulutustottumuksilla on valtava merkitys päästöihin, mutta kaupunkirakenteen tiiveyden lisääminen ei ole ratkaisu päästöjen pienentämiseen.

Linkki Helsingin Sanomien uutiseen:
http://www.hs.fi/kotimaa/a1438915439056
 
"Myytti tiiviistä ekokaupungista"
Professori Seppo Junnilan johdolla tehty tutkimus Aalto-yliopistolla herätti keskustelua eri foorumeilla. Toimittaja Pasi Toiviainen kirjoitti aiheesta laajan artikkelin YLE:n nettisivuiille.

Lue lisää

Verkkovaraani 2010