• Etusivu
  • Ajankohtaista
  • PTT
  • Toiminta
  • Hyötytietoa
  • Tutkittua tietoa
  • Jäsenyritykset
Tutkittua tietoa omakotitaloista
Alle 2000 €/netto-m² ammattityönä teetettynä, ilman tonttia

Keskimääräisen omakotitalon rakentamiskustannukset 2016

Tämä sivu on päivitetty huhtikuussa 2017.

Tiedot perustuvat Rakennustutkimus RTS Oy:n vuosittain tekemään laajaan tutkimukseen omakotitalohankkeiden kustannuksista.

Kustannukset 2016


Talon koko
Keskiarvoisen omakotitalon nettoala vuonna 2016 oli 165 m² (nettoala = ulkoseinien sisäpuolinen yhteenlaskettu lattiatasoala). Keskiarvoisen omakotitalon huoneistoala oli 144 m². Huoneistoalassa ei ole mukana esim. alle 160 cm korkuisia tiloja, teknistä tilaa, hormeja tai välipohjan aukkoja.

Tontin hinta
Indeksitalon hinnassa ei ole mukana tonttikustannuksia. Tontin hinta vaihtelee suuresti rakennuspaikan mukaan. OKT-tontin keskimääräinen hinta on 50 000 €, mutta voi paikkakunnasta ja rakennuspaikasta riippuen olla moninkertainenkin. Monilla kunnilla on tarjolla vuokratontteja, jolloin tontin hankintaan ei tarvitse investoida rakentamishetkellä.

Oman työn osuus
Indeksitalon kustannukset on määritetty siten, että kaikki työt on teetetty ammattilaisilla. Omatoiminen rakentaja pystyy omalla työllään pienentämaan budjettia omalla työllään. Rakennustutkimus RTS Oy:n selvitysten mukaan keskiarvoisesti rakentajat säästävät omalla työllään noin 50 000 €.

Runkomateriaalin vaikutus
Runkomateriaalien valinnalla ei ole suurta merkitystä kokonaiskustannuksiin. Puu-, kivi- ja hirsitalojen rakentamiskustannukset ovat melko lähellä toisiaan - suurempi ero kustannuksiin tulee muiden valintojen perusteella.


 
On hyvä muistaa ...
Keskimääräinen omakotitalo, ns. indeksitalo, kuvaa kaikkien vuoden 2016 aikana rakennettujen omakotitalojen ratkaisuja. Todelliset kustannukset määräytyvät hankekohtaisesti valintojen perusteella.

Todellisten kustannusten vaihteluväli on suuri; noin 1300 ... 3000 €/netto-m².

Tutustu laskureihin


Rakennustutkimus RTS Oy :n laskurissa omakotitalon rakentamiskustannukset on jaettu 5 osakokonaisuuteen ja yhteensä 20 alakohtaan. Jokaisen alakohdan tähtiluokkaa voidaan muuttaa. Laskuri sopii hyvin aivan ensimmäisten kustannusarvioiden laatimiseen.

Kustannuslaskuri


Talopeli on yksityiskohtaisempi laskuri, jolla voidaan hankkeen alkuvaiheessa saada tietoa rakentamispäätökselle. TaloPelin laskelmia käytetään myös pankkien rahoituspäätöksissä.

TaloPeli


Verkkovaraani 2010