Pientaloteollisuus

Rakennusten kosteusriskit hallintaan

Pientaloteollisuus PTT ry (ptt a pientaloteollisuus.fi), 15.6.2018

Kuivaketju10 on toimintamalli, jolla pyritään estämään rakennusten kosteusvaurioiden syntyminen. ”Kuivaketju10:ssä keskitytään kymmeneen merkittävimpään riskiin ja niitä torjutaan rakennuksen koko elinkaaren ajan aina tilaamisesta ylläpitoon saakka. Riskien torjunnan onnistuminen todennetaan ja dokumentoidaan luotettavasti” kiteyttää RALA ry:n Sami Saari, joka vastaa mallin ylläpidosta ja kehittämisestä.

Rakennusten kosteusriskit hallintaan

Vuodenvaihteessa astui voimaan YM:n asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta. Se edellyttää, että rakennushankkeeseen ryhtyvä teettää kosteudenhallintaselvityksen ja nimeää hankkeen kosteudenhallinnasta vastaavan henkilön. Kuivaketju10 on toimintamalli, jolla voidaan täyttää asetuksen vaatimukset. Noin vuosi sitten julkistettiin Rakennustarkastajapäivillä rakennusalan yhteinen sitoumus, jonka mukaan Kuivaketju10:ä suositellaan käytettäväksi kaikessa rakentamisessa.

Toimintamalli on uusi rakennusalalla toimiville, joten opettelua tarvitaan. ”Kuivaketju10:n todentamistyökalua voidaan muokata ja tarkentaa kohteeseen sopivaksi - tämä on pikku hiljaa opittu”, kertoo Sami Saari. Uusi toimintamalli ei kokemusten mukaan lisää työmäärää, vaan ohjaa tekemään asiat kerralla kuntoon. ”Esimerkiksi detaljisuunnitteluun tulee panostaa enemmän. Ei voi olla niin, että kriittisiä yksityiskohtia joudutaan ratkomaan kiireessä työmaalla, vaan ne pitää suunnitella etukäteen” painottaa Sami Saari. Kuivaketju10 on elävä työkalu, jota kehitetään jatkuvasti. ”Palautteita ja kehittämisehdotuksia otetaan mielellään vastaan”, toteaa Sami Saari. Suuremmat kehitysideat käsitellään ohjausryhmässä.

PTT:n Tekninen ryhmä on käynyt viime vuoden aikana vuoropuhelua RALA:n kanssa. Kuivaketju10:n riskilistasta on muokattu oma versio pientaloille. Lisäksi on käyty keskustelua siitä, miten talotehtaalla tehty työ ja usein toistuvat detaljit varmennetaan.

Kuivaketju10:llä on pitkä kehityshistoria. ”Taustatyötä on tehty jo 15 vuotta. Yksi merkittävä lähtölaukaus oli eduskunnan kirjelmä 5/2013 vp, joka käsitteli rakennusten kosteus- ja homeongelmia. Tämän seurauksena käynnistyi ympäristöministeriön ja Oulun rakennusvalvonnan projekti, johon tulin projekti-insinööriksi noin 3 vuotta sitten”, kertoo Sami Saari. Reilu vuosi sitten Kuivaketju10:n kehittäminen ja ylläpito siirrettiin RALA:an.

Lisätietoja:

Kuivaketju10-sivusto

YouTubesta löytyy tuoreita videoita, joissa kerrotaan tarkemmin Kuivaketju10-toimintamallista ja siihen kehitetystä verkkotyökalusta.

Kuivaketju10-prosessi

Sähköinen järjestelmä