Pientaloteollisuus

Markkinointi on myyntiä ja mahdollisuuksia

Talon rakentaminen ja rakennuttaminen on monivaiheinen paljon kysymyksiä ja mietteitä herättävä asia. Pientalossa asuminen on tutkimusten mukaan suomalaisten suosituin asumismuoto ja samoin ajattelevat myös nuoret, tulevaisuuden rakentajat. 
Asuminen ja tilantarpeet ovat muuttuneet vuosien aikana ja suurten kaupunkien ympärysalueet koetaan toivotuimmiksi asuinympäristöiksi. Kaupungistuminen voimistuu yhä entisestään, mikä tarkoittaa, että myös pientaloasuminen muuttaa muotoaan. 

Ennen rakennusprojektiin ryhtymistä jokainen meistä kuluttajana tutkii asumista, sen muotoja ja trendejä, rakennustapoja ja materiaaleja ja keräämme toiveitamme yhteen. Miten me sen teemme? Tieto on se mitä tarvitsemme päätöstemme tueksi se auttaa meitä valitsemaan juuri meille sopivan ratkaisun rakennuspaikalle asetetut ohjeet huomioiden. Tunne on se, joka ohjaa meitä visuaalisuuden ja tarinan kautta kertoen sen, millaiseksi tuleva koti muodostuu ja miltä se näyttää ja tuntuu.

Miten yrityksen markkinointi auttaa ja ohjaa kuluttajaa valinnoissa? Markkinoinnin merkitys ja rooli osana myyntiä vahvistuu ja kasvaa koko ajan yhä enemmän. Tämä on ilahduttavaa, koska markkinoinnin tehtävä onkin juuri auttaa ja tukea niin asiakasta kuin omaa organisaatiotakin. Markkinoinnin tehtävä on myös kerätä tietoa siitä, mitä asiakkaat toivovat ja millaiset ratkaisut palvelevat heitä parhaiten. Tämä on tärkeää, koska maailma muuttuu nopeammin kuin uskommekaan. Meidän on oltava siihen valmiita. Meidän on kuunneltava asiakasta tarkasti. Se onkin yksi markkinoinnin keskeisistä tehtävistä.

Markkinointi välittää sekä tietoa että tunnetta. Kokemuksista ja kohtaamisista syntyy polku, jonka varrella käymme vuoropuhelua asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja toisten samassa tilanteessa harkintaa tekevien kanssa. Luontevinta on hankkia tietoa verkosta, sosiaalisesta mediasta, messuilta ja rakentajakouluista ja jakaa näissä foorumeissa kokemuksia ja käydä keskustelua rakentamisen ammattilaisten kanssa. Tärkeää on kuunnella myös taloprojektin tehneitä, joilta saa neuvoja ja arvokkaita vinkkejä. On hienoa myös huomata, että rakentajat ja rakennuttajat tekevät omasta taloprojektistaan avoimen kaikkien saavutettavissa olevan tapahtuman perustaen ahkerasti omia rakennusblogeja. Kaikista näistä kanavista ja sisällöistä syntyy kokonaismielikuva, joista asiakkaan omien arvojen ja tyylin kanssa parhaiten kohtaava muodostuu suosikiksi. Tässä vaiheessa kuitenkin ollaan vielä asiakaspolun alkupäässä, mutta tämä on paikka onnistua, erottautua ja vahvistaa mielikuvaa.

Jokainen asiakas on yksilö omine tarpeineen ja toiveineen. Jokainen taloprojekti on omanlainen ja uniikki. Myös tapa myydä ja vastata toiveisiin muuttuu. Kohtaamme asiakkaan verkon kautta tai kasvotusten ja tässä vaiheessa hän on jo tutustunut meihin ja materiaaleihimme. Hänelle on jo käsitys meistä. Mielikuvat, suosittelut, mainonta ja sisällöt valmistavat asiakkaan ja myyjän kohtaamiseen. Tärkeintä on, että asiakaspolku on yhtenäinen ja eheä ja brändi, tyyli, visuaalisuus pysyvät samanlaisena ja jatkuva vuorovaikutus vahvana. 

Rakentamista suunnitteleville ja pientalosta haaveileville projektiin lähteminen ja sen käynnistäminen voi aluksi tuntua haastavalta. Tämä on erittäin ymmärrettävää, koska kyseessä on suuri taloudellinen panostus ja lähtötilannetta saattaa vaikeuttaa vaihtoehtojen suuri määrä. Projektiin liittyvien päätösten ja ratkaisujen kanssa ei kuitenkaan tarvitse olla yksin. Siksi on ympärillä luotettavat ja osaavat rakentamisen ammattilaiset, joiden avulla syntyy yksilöllinen ja asukkaidensa näköinen koti.

Miten voimme auttaa omakotirakentajaa tässä yhdessä hänen elämänsä suurimmista projekteista? Joillekin projekti on ensimmäinen, joillekin jo toinen tai kolmas. Faktat eivät muutu, mutta tapa myydä ja markkinoida muuttuu. Ostaminen tehdään yhä enemmän digitaalisten palveluiden kautta ja kaupankäynti siirtyy vahvemmin verkkoon. Tässä myös markkinoinnin rooli korostuu ja tulee osaksi liiketoiminnan kehittämistä ja tuloksentekoa. 

Asiakaspolkujen yksilöinti, digitaalisten alustojen ja kohtaamispaikkojen luonti sekä asiakaskokemuksen ja brändin tunnettuuden mittaaminen ovat jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä. Ne opettavat meitä tuntemaan asiakkaamme paremmin. Tuotettu tieto tuo meidät lähemmäksi asiakasta - kuluttajaa, jonka tarpeisiin haluamme vastata hänelle sopivalla hetkellä ja paikalla. 

Tässä on markkinoinnin ydin ja tulevaisuudessa yhä tärkeämpi tehtävä liiketoiminnan kasvattamisessa ja kehittämisessä – osana yrityksen ydinprosesseja. 

 Julkaistu 11/2018

kuva marjo mäki

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Marjo Mäki, Lammin Betoni Oy / Lammi-kivitalot