Tietoa toimialasta

Kuntavaalit 2021

Uuden omakotitalon hankintatavat 2020

Suomalainen omakotirakentaminen perustuu erilaajuisiin talotoimituksiin eli "talopaketteihin".

Tällä hetkellä muuttovalmis talotoimitus on yleisin tapa hankkia uusi omakotitalo.

Omakotirakentaminen ammattimaistuu. Vuosina 2012-2020 muuttovalmiiden ja aivan valmiiden talojen yhteenlaskettu osuus on kasvanut 40 %:sta 63 %:in.

Paikallarakentamisella tarkoitetaan tässä yksityishenkilön rakentamista/rakennuttamista omalla tontilla. Talo voidaan rakentaa itse tai toteutuksessa voidaan käyttää ammattilaisia. 

Talopakettirakentamisessa yksityishenkilö hankkii perinteisen talopaketin, joka kattaa esim. 30-35 % valmiin talon kustannuksista. Loput työt teetetään useimmiten ammattilaisilla, mutta niitä voidaan tehdä myös itse.

Muuttovalmis talo sisältää vähintään noin 80 % rakentamiskustannuksista. Rakennuttaja vastaa mm. liittymien hankinnasta, maatöiden teettämisestä, pihatöistä ja mahdollisesti osasta talon viimeistelytöistä (esim. pohjamaalattujen ulkoseinien lopullinen maalaus).

Aivan valmis talo on viimeistelty pihaa myöten valmiiksi. Talo voidaan toteuttaa talopaketista tai paikalla rakentamisena. Toteuttajana on yleensä rakennusliike tai talovalmistaja itse. Näissä hankkeissa tulevalla asukkaalla on lähinnä ostajan rooli.

Lähde: Rakennustutkimus RTS OyTutustu PTT:n kuntavaaliteeseihin

Hankintatavat 2020

Muuttovalmis talo on yleisin tapa hankkia uusi omakotitalo.