Tietoa toimialasta

PTT:n suhdannekatsaus 4Q2021

Korona-aika on saanut suomalaiset toteuttamaan omakotihaaveitaan

Pientaloteollisuus PTT ry:n jäsenyritykset toimittivat vuoden 2021 aikana asiakkailleen 3 427 omakoti- tai paritaloasuntoa (+ 48 %). Uusia talokauppoja tehtiin 4 042 (+26 %). PTT:n jäsenyritysten tilauskanta on erittäin hyvällä tasolla. Vuodenvaihteessa tilauskannassa oli 2 458 omakoti- ja paritaloasuntoa, mikä on 2,7-kertainen verrattuna tilanteeseen vuotta aiemmin. Tilauskannassa olevien asuntojen lukumäärä on 71 %:a vuoden 2021 toimitusmäärästä.

Omakotiasuminen haluttavuus on aina ollut korkealla, mutta poikkeusaika sai suomalaiset toteuttamaan omakotiasumisen haaveitaan. Vanhojen omakotitalojen kaupankäyntimäärät lähtivät kasvuun ja uuden omakotitalon rakentamisesta haaveilevat aktivoituivat. Talopakettikaupassa kasvanut kiinnostus realisoitui vuoden 2020 viimeisen neljänneksen erittäin kovina myyntilukuina. Hurja myynti jatkui koko kevään 2021, mutta tasaantui vuoden toisella puoliskolla. Vuoden 2021 myynti oli kokonaisuudessaan erittäin positiivinen: PTT:n jäsenyritykset tekivät uusia talokauppoja kauppoja 4 042, mikä 26 % edellisvuotta enemmän.

Vuodelle 2021 omakoti- ja paritalojen koko maan aloitusmääräksi arvioidaan kertyvän noin 8 000, joka on 15 % edellisvuotta enemmän. PTT:n jäsenyritysten yhteenlaskettu markkinaosuus kaikista omakoti- ja paritalo­aloituksista on noin 43 %.

PTT:n jäsenyritysten suhdanneodotukset olivat keväällä 2021 ennätyslukemissa, mutta syksyllä toimiala ennakoi hyvin yksimielisesti kaupankäynnin rauhoittumista. Loppuvuonna odotukset kääntyivät positiivisempaan suuntaan. Vuoden vaihteessa suhdanneodotusten saldoluvut olivat +3 (3 kuukautta) ja -19 (6 kuukautta).

Pientaloteollisuuden odotukset vuodelle 2022 positiiviset. Asiakkaat ovat edelleen aktiivisesti liikkeellä ja edellisvuotta leimannut rakennusmateriaalien hintaralli on rauhoittunut. Kuluttajien asunnonostoaikeet sekä luottamus omaan talouteen ovat edelleen korkealla tasolla. PTT:n jäsenyritysten tilauskanta on erittäin vahva ja vuoden ensimmäiselle neljännekselle odotetaan erittäin kovia toimitusmääriä. Pientaloteollisuus PTT arvioi alkaneen vuoden omakoti- ja paritalojen aloitusmääräksi 8 500. Tonttipula on paheneva ongelma kasvualueilla ja aloitusmäärän tulee ratkaisemaan näiden alueiden tonttitarjonta.

Pientaloteollisuus PTT ry on puu-, kivi- ja hirsitalovalmistajien yhdistys. PTT:n jäsenyritykset kattavat noin 75 % yksityishenkilöiden tekemistä talopakettikaupoista. Vuoden 2021 kaikista omakoti- ja paritaloaloituksista PTT:n jäsenyritykset kattavat noin 43 %. PTT on osa Rakennusteollisuus RT ry:tä.

Lisätietoja: Pientaloteollisuus PTT ry, Kimmo Rautiainen, p. 0400 381 444,   kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi

Toimitukset 2021

PTT:n jäsenyritysten talotoimitukset asiakkaille (erilliset pientalot eli omakoti- ja paritalot)

PTT Suhdannekatsaus 4Q2021 - JULKINEN 31 01 2022
184 kt, päivitetty 1.2.2022