Pientaloteollisuus

Rakentamislain korjaussarja sujuvoittaa rakentamista

Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi), 7.2.2024

Ensi vuoden alussa voimaan tulevan rakentamislain korjaussarja on parhaillaan lausuntokierroksella. Pientaloteollisuuden kannalta siinä on todella hyviä muutoksia, joista merkittävin on rakennuslupakäsittelylle asetettava 3 kuukauden määräaika. Pelkkä lakiin kirjattu aikaraja ei yksistään riitä, vaan myös toimintatapoja on muutettava.

Rakentamislain korjaussarja sujuvoittaa rakentamista

 Rakentamislaki hyväksyttiin eduskunnassa viime vuoden keväällä ja se astuu voimaan 1.1.2025. Pääministeri Orpon hallituksen hallitusohjelman kirjattiin, että jo hyväksyttyä rakentamislakia tullaan korjaamaan. Nyt rakentamislain ”korjaussarja” on kommentoitavana Lausuntopalvelu.fi:ssä 5.3. saakka.

Lupakäsittelyn määräaika nopeuttaa rakentamisprojektia

Pientaloteollisuuden kannalta korjaussarjan merkittävin esitys on rakennuslupahakemuksen käsittelylle asetettava määräaika. Rakennusvalvonnan on tehtävä lupapäätös 3 kuukauden kuluessa siitä, kun lupahakemus liitteineen on vastaanotettu. Varmaa on, että pelkkä lakiin kirjattu määräaika ei ratkaise ongelmia, vaan myös prosessien on muututtava. 

Rakennuslupien pitkät käsittelyajat ovat olleet jo pitkään ongelma erityisesti suurimmissa kaupungeissa. Luvan käsittely on saattanut kestää puoli vuotta tai jopa vuoden. Talotehtaiden ja omaa taloaan rakennuttavan kotitalouden kannalta pitkä ja vaikeasti ennakoitava lupakäsittelyn kesto on aiheuttanut turhaa työtä ja lisäkustannuksia.

Pientaloteollisuus PTT on valmis osallistumaan talkoisiin, jotta lupaprosesseja saataisiin nopeutettua ja niiden ennakoitavuutta parannettua.

Erillisiltä pientaloilta ei vaadita ilmastoselvitystä eikä materiaaliselostetta

Korjaussarjan mukaan erillisiltä pientaloilta ei tultaisi vaatimaan ilmastoselvitystä, joka sisältää mm. rakennuksen elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen laskennan. Muutosta perustellaan kuntien ja rakentajien hallinnollisen taakan vähentämisellä. Lisäperusteluina voisi hyvin olla muitakin: hyvä energiatehokkuus, pientalorakentamisessa käytetään paljon puuta, ja ne lämpenevät pääosin lämpöpumpuilla. Uskon, että omakotitaloille tullaan tekemään hiilijalanjälkilaskelmia, vaikka se ei olekaan pakollista. Tämän päivän rakentajat ovat valveutuneita ja haluavat tehdä hyviä ratkaisuja. Kaikkea ei tarvitse ohjata lailla.

Myöskään materiaaliselostetta ei korjaussarjan mukaan vaadittaisi. Tätä linjausta PTT kannattaa lämpimästi, sillä alustavien tietojen perusteella vaikutti siltä, että materiaaliseloste olisi lisännyt byrokratiaa ilman hyötyjä.

Aikataulut tiukkoja

Rakentamislain korjaussarja sisältää positiivisia esityksiä, mutta aikataulut huolestuttavat. Rakentamislakiin tulee voimaan jo ensi vuoden alussa, mutta vasta yksi asetus on edennyt lausuntokierrokselle saakka. Asetuksia tulee varmasti vuoden aikana lausunnolle, mutta voi olla, että kaikki tarvittavat asetukset eivät ole valmiina ensi vuoden alussa.