Tietoa toimialasta

Uudet pientalot ovat 'lähes nollaenergiataloja'

Energiatehokkuus

Uudet pientalot ovat energiatehokkaita ja niiden lämmitykseen käytetään pääosin uusiutuvaa energiaa. Lämmitysenergian tarve on pienentynyt huimasti 2000-luvulla paremman eristystason, ilmatiiviiden rakenteiden ja kehittyneen ilmanvaihdon ansiosta.

Uudet talot ovat ns. lähes nollaenergiataloja

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että kaikki uudet rakennukset ovat ns. lähes nollaenergiataloja (nZEB) 1.1.2020 jälkeen. Suomessa lainsäädäntö on jo valmis ja käytössä: rakennukset, joihin on haettu rakennuslupaa 1.1.2018 jälkeen, täyttävät lähes nollaenergiatalojen vaatimukset.

Lämpöhäviöt minimoitu

Uusien pientalojen energiatehokkuus on parantunut huimasti viime vuosikymmenien aikana. Rakenteen lämmönläpäisykerroin, ns. U-arvo, kertoo kuinka paljon lämpöä rakenne päästää lävitseen. Mitä pienempi U-arvo on, sitä paremmin rakenne eristää lämpöä. Ohessa virstanpylväitä lämmöneristyksen vaatimustason kehittymisessä.

 U-arvo (W/m²,K) 1976 1985 2003 2010 
Ulkoseinä  0,35 0,28   0,28  0,17
Maanvarainen alapohja  0,40  0,36  0,25  0,16
Ryömintätilainen alapohja 0,40 0,40  0,20  0,17 
Yläpohja  0,35  0,22  0,16  0,09
 Ikkunat  2,1  2,1  1,4  1,0
 Ovet  1,4 1,4  1,4  1,0 

Vaatimukset rakennuksen lämmöneristävyydelle eivät ole tiukentuneet 2010 jälkeen. Sen sijaan kehitystä on tapahtunut esimerkiksi rakennuksen ilmanpitävyydessä ja talotekniikassa.

Uusiutuvaa energiaa

Omakotitalot ovat edelläkävijöitä uusiutuvan energian käytössä. Lue lisää omakotitalojen lämmitystavoista

Ekologia_kapea_tussitaikuri.jpg

Ilmanpitävyydellä energiatehokkuutta

Rakenteiden ja liitoksien läpi vuotavalla ilmalla  on suuri merkitys rakennuksen energiankulutukseen. Energiatehokkaan talon rakenteet ovat ilmatiivit ja riittävästä ilmanvaihdosta huolehditaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.

 Ilmanpitävyyttä kuvataan ilmanvuotoluvulla q50. Vanhoissa pientaloissa se on keskimäärin noin 4. Uusien, mitattujen pientalojen ilmanvuotoluvun keskiarvo on 1,1 (Lähde: Vertia Oy). Yhden kokonaisluvun muutos q50-luvussa vastaa keskimäärin 4 %:a energiankulutuksessa.

Muualla verkossa:

Energiatehokas koti (Motiva Oy)

Tutustu Motivan Energiatehokas koti -kampanjaan