Rakentajalle

Yhteistyötä Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen kanssa

Yleiset sopimusehdot

Kuluttajan ja talotoimittajan välisen kaupan ehdot on kirjattu ensisijaisesti hankintasopimukseen, tilausvahvistukseen tai niiden liitteisiin. Sopimuksissa voidaan viitata kuluttaja-asiamiehen tarkastamiin ja hyväksymiin yleisiin sopimusehtoihin.

Talopakettien ja -elementtien kuluttajakauppaa sekä asennusta koskevat yleiset sopimusehdot toimivat ns. perälautaehtoina, eli näitä käytetään, jos asioista ei ole sovittu muissa asiakirjoissa.

Yrityksillä voi olla itse määritettyjä sopimusehtoja tai ne voivat käyttää suoraan näitä yleisiä sopimusehtoja.

Kuluttajan ja talotoimittajan välisissä sopimuksissa ei voi olla sellaisia kohtia tai ehtoja, jotka huonontavat kuluttajan asemaa verrattuna yleisiin sopimusehtoihin tai Kuluttajansuojalakiin.