Rakentajalle

Pientalorakentajan ja -asukkaan

Digiturvaopas

Opas on suunnattu pientalorakentajalle ja
omakotitalossa asujalle helpottamaan digitaalisen
turvallisuuden huomiointia talotekniikassa ja
yleensä kodin tekniikassa.

Kodin digiympäristö tarjoaa erinomaisia tuotteita ja palveluita,
jotka tekevät asumisesta helpompaa ja turvallisempaa.
Digitaalisuus on tärkeässä roolissa myös energiansäästössä ja
ilmastonmuutoksen vähentämisessä.

Digitaalisuuteen liittyy myös riskejä, jotka on syytä ottaa huomioon
rakentamisen suunnittelussa ja arjen toiminnassa.

Oppaassa asiat esitetään helposti ymmärrettävällä tavalla, mutta ohjeen
perusteella rakennuttaja voi myös tilata rakentamisen asiantuntijalta tarvittavia turvallisuusratkaisuja. Osa kuvatuista palveluista ja tekniikoista on jo tätä päivää, osa on vasta tuloillaan.

Oppaan on toteuttanut ja rahoittanut Rakennuspooli yhdessä Pientaloteollisuus PTT ry:n kanssa. Rakennuspooli on rakennusteollisuuden ja viranomaisten välinen yhteistyöelin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen rakennustoimintaa koskevissa asioissa.