Tietoa toimialasta

Omakotitalo ja pientalovaltaiset alueet halutuimpia

Valtaosa haluaisi asua pientalossa - omakotiasujat ovat muita tyytyväisempiä asumiseensa

Asumistoivetutkimukset osoittavat poikkeuksetta, että valtaosa suomalaisista haluaisi asua pientalossa eli omakoti-, pari- tai rivitalossa. Erityisesti omakotitalo on haluttu - se on joka toiselle suomalaiselle toivotuin talotyyppi. Asumistoiveitakin merkittävämpää on, että omakotitaloasujat ovat muita tyytyväisempiä asumiseensa.

Tällä sivulla on Rakennustutkimus RTS Oy:n, Suomen ympäristökeskuksen sekä Suomen Asuntomessujen tuoreimpien tutkimusten tulokset.   

Suomi Asuu 2022/2023 -tutkimus

Rakennustutkimus RTS Oy:n tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten asumistoiveita sekä tyytyväisyyttä omaan asumiseensa. Vastaajista 56 % haluaisi asua omakoti- tai paritalossa ja 19 % valitsisi rivitalon. Pientalossa (eli omakoti-, pari- tai rivitaloissa) asuisi siis mieluiten peräti 75 % suomalaisista.

Pientaloissa viihdytään: 63 % omakotiasujista ja 42 % rivitaloasujista vastasi viihtyvänsä erittäin hyvin asunnossaan. Kerrostaloasujista näin vastasi 36 %.

Haluttu talotyyppi

Lähde: Rakennustutkimus RTS Oy:n Suomi Asuu 2022/23 -tutkimus

Omakoti- tai paritalo 56 %
Rivitalo 19 %
Kerrostalo 25 %

Asukasbarometri 2022 -kyselytutkimus

Suomen ympäristökeskuksen Asukasbarometri 2022 -kyselytutkimuksessa selvitettiin kaupunkimaisten asuinympäristöjen laatua yli 10 000 asukkaan taajamissa. Näissä taajamissa asuu 68 % suomalaisista - vastaajina ei siis ollut pienten kaupunkien ja maaseutujen asukkaita.

Tutkimuksen mukaan 49 % vastaajista kertoi toivetalotyypikseen omakotitalon ja 20 % pari- tai rivitalon. Pientalojen yhteenlaskettu osuus oli siis 69 %. Erilaisista asuinalueista pientalovaltainen asuinalue oli ylivoimaisesti toivotuin. 

Asukasbarometrissä selvitettiin toivetalotyypin ja -asuinalueen lisäksi asumisen viihtyvyyteen liittyviä tekijöitä hyvin laajasti. PTT:n uutiskirjeeseen (lokakuu 2023) tehtiin lyhyt katsaus tuloksiin.  

Toivetalotyyppi

Lähde: Suomen ympäristökeskuksen Asukasbarometri 2022 -kyselytutkimus

Omakotitalo 49 %
Pari- tai rivitalo 20 %
Kerrostalo 25 %
Palvelutalo, hoivakoti 1 %
Muu, ei osaa sanoa 5 %

Toiveasuinalue

Lähde: Suomen ympäristökeskuksen Asukasbarometri 2022 -kyselytutkimus

Pientalovaltainen alue 49 %
Maaseutu 13 %
Kerrostalovaltainen alue 12 %
Keskusta 20 %
Muu, ei osaa sanoa 6 %

Asukasbarometri 2022 -kyselytutkimus 

Asumisen ihanteet 2022 -tutkimus

Suomen Asuntomessujen kolmatta kertaa toteutetussa Asumisen ihanteet -tutkimuksessa 53 % vastaajista ilmoitti ihanneasumismuodokseen omakotitalon. 

Asumisen ihanteet 2022

Lähde: Suomen Asuntomessujen Asumisen ihanteet 2022 -tutkimus

Omakotitalo 53 %
Paritalo 1 %
Rivitalo 15 %
Mökki, maatila 8 %
Pienkerrostalo 3 %
Kerrostalo 18 %

Tutkimuksessa kysyttiin myös ihanneasunnon sijaintia, jolloin vastaukset jakautuivat seuraavasti:

  • 24 % kaupungin keskustan tuntumassa
  • 22 % kaupungin pientalovaltaisessa kaupunginosassa
  • 19 % haja-asutusalueella
  • 9 % pienemmän kaupungin tai paikkakunnan laitamilla
  • 8 % pienemmän kaupungin tai paikkakunnan keskustan tuntumassa
  • 6 % kaupungin ydinkeskustassa
  • 5 % kaupungin kerrostalovaltaisessa kaupunginosassa
  • 2 % pienemmän kaupungin tai paikkakunnan keskustassa
  • 3 % muualla 

 

Näin rakennettiin 2022

Lähde: Tilastokeskuksen Rakennettu ympäristö -palvelu

Omakoti- ja paritalot 19 %
Rivitalot 8 %
Kerrostaloasunnot 73 %

Vuonna 2022 valmistuneista asuinnoista vain 1/4 oli omakoti- ja paritaloja, vaikka 3/4 suomalaisista haluaisi asua pientalossa.