Tietoa toimialasta

Omakotitalo pientalovaltaisella alueella halutuin

Valtaosa haluaisi asua pientalossa - omakotiasujat tyytyväisimpiä asumiseensa

Asumistoivetutkimukset osoittavat poikkeuksetta, että valtaosa suomalaisista haluaisi asua pientalossa ja erityisesti omakotitalossa. Vielä merkittävämpää on se, että omakotitaloasujat ovat myös muita tyytyväisempiä asumiseensa.

SuomiAreena 2017: Nuorten toiveet tulevaisuuden asumisesta, työpaikasta ja liikkumisesta

Ilmarisen, Skanskan ja Stora Enson Taloustutkimuksella teettämässä kyselytutkimuksessa selvitettiin 18-28 -vuotiaiden nuorten toiveita ja ajatuksia liittyen tulevaisuuden asumiseen, työpaikkaan ja liikkumiseen. 

Asumismuoto: Valtaosa nuorista haluaisi asua omakotitalossa (63 % vastaajista). Kerrostalossa haluaisi asua 16 % ja rivi-/paritalossa 12 %. 

Asuinympäristö: Suuren kaupungin esikaupunki nousi toivotuimmaksi asuinympäristöksi (40 % vastaajista). Pienempi kaupunki tai taajama oli toiseksi suosituin (21 %). Kolmannen sijan jakoivat ison kaupungin keskusta ja maaseutu  (17 %).

Asunnon omistus: Valtaosa (81 %) haluaisi asua omistusasunnossa. Vain 2 % haluaisi asua vuokra-asunnossa.

Nuorten asumistoiveet

18-28-vuotiaiden asumismistoiveet 20 vuoden kuluttua (Taloustutkimus)

Omakotitalo 63 %
Rivitalo 12 %
Kerrostalo 16 %

Lue lisää


Kunnallisalan kehittämiskeskus KAKS: Pientalovaltaiset alueet suosituimpia

Kunnallisalan kehittämiskeskus teetti keväällä 2017 haastattelututkimuksen, jonka toteutti Kantar TNS Oy (TNS Gallup Oy). Haastateltavia oli 1036, jotka edustivat väestömme 18-75 vuotiaita. 

Tutkimuksessa selvitettiin mm. mieluisimpia asuinympäristöjä. Selvästi suosituimmaksi asuinympäristöksi kaikissa ikäryhmissä nousi pientaloalue lähellä kaupungin keskustaa (29 %).  

Tutkimus osoitti myös sen, että enemmistö suomalaisista (56 %) haluaisi asua omakotitalossa. Rivitaloa piti mieluisampana 12 % ja kerrostaloa 20 % vastaajista.

KAKS

Lue lisää


Asukasbarometri 2016

Suomen Ympäristökeskuksen Asukasbarometri 2016 -tutkimuksessa selvitettiin yli 10 000 asukkaan taajamissa asuvien suomalaisten asumistoiveita.

Yli puolet (52 %) ilmoitti ihannetalotyypiksi omakotitalon. Pari– tai rivitalon valitsisi 19 % ja kerrostalon 27 % vastaajista. Asuinalueista pientalovaltainen alue nousi selvästi suosituimmaksi (52 %). Reilu viidennes vastaajista (21 %) ilmoitti keskustan ihanneasuinalueekseen, 15 % maaseudun ja 8 % kerrostalovaltaisen alueen.

Asukasbarometri

Asumistoiveiden lisäksi Asukasbarometri 2016:ssa selvitettiin tyytyväisyyttä nykyiseen asuinalueeseen ja nykyiseen asuntoon. Pientaloalueet saivat parhaan arvosanan asuinalueelle.

Tärkeimpiä viihtyvyystekijöitä ovat sijainti ja liikenneyhteydet, luonnonympäristö ja rauhallisuus. Epäviihtyvyystekijöitä pientalovaltaisilla alueilla mainittiin vähemmän ja varsinkin sosiaalisia häiriöitä oli vähemmän. Yleisimmät pientaloalueiden ongelmat ovat palveluiden puute, huonot joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen yhteydet sekä liikenteen häiriöt.


Rakennustutkimus RTS Oy:n Suomi Asuu 2015

Suomi Asuu 2015 -kyselytutkimuksen mukaan yli 70 % haluaa asua pientalomaisesti (55 % omakoti- tai paritalossa, 17 % rivitaloissa)

Omakotitaloissa myös viihdyttiin paremmin kuin muissa asumismuodoissa: omakotitaloasujista 68 % ilmoitti viihtyvänsä erittäin hyvin ja 30 % melko hyvin. Tyytyvaisyys oli korkeinta uusissa omakotitaloissa (rakennettu 2006-2012): peräti 99 % ilmoitti viihtyvänsä hyvin.

 Lue lisää


Muita tutkimuksia ja kyselyitä

KUUMA-kuntien asukaskysely 2017: omakotitalo on suosituin (33 % vastaajista), rivitalo toiseksi suosituin (16 %). Yli 60 % asuisi mieluiten erityyppisissä pientaloissa (OKT, rivitalo, paritalo, townhouse jne).

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kysely 18-30-vuotiaille pirkanmaalaisille 2017: Omakotitalo on suosituin (67 % vastaajista). 

YLEn kysely Nurmijärvi-ilmiöstä (10/2017): yli puolet asuu tai haluaisi asua OKT:ssä 20-30 km päässä keskustasta.