Rakentajalle

Hanki kunnolliset telineet ja työsuojaimet

Työturvallisuudesta ei tingitä!

Rakennuttaja eli tulevan pientalon asukas ja omistaja vastaa työmaan turvallisuudesta, ellei vastuita siirretä sopimuksin esimerkiksi vastaavalle työnjohtajalle. On tärkeää, että kaikki rakennushankkeeseen osapuolet ymmärtävät omat velvoitteensa ja panostavat asiaan. Oheisiin oppaisiin on koottu tietoa eri osapuolten velvoittaista sekä periaatteita hyvistä toimintamalleista.