Tietoa toimialasta

PTT:n suhdannekatsaus 1Q2024

Myynnin lasku taittumassa - ala odottaa suhdannekäännettä

Omakotirakentamisen käännettä ei nähty vielä vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Uusien kauppojen määrä oli kuitenkin vain 8 % pienempi kuin vuotta aiemmin, kun taas toimitusmäärissä lasku oli suurempi (-43 %). Vaikka omakotirakentamisen määrät ovat historiallisen alhaisella tasolla, PTT:n jäsenyritysten suhdanneodotukset ovat yhä korkealla. Positiivisia merkkejä ovat mm. korkojen kääntyminen laskuun sekä jo pitkään jatkunut inflaation lasku.

Uudet kaupat: PTT:n jäsenyritykset myivät Q1:n aikana asiakkailleen 395 omakoti- ja paritaloasuntoa, mikä on 8 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Omakotirakentamisen buumi, joka alkoi koronaepidemian jälkeen, jatkui vilkkaana vuoden 2022 alkupuoliskolle saakka. Myynnin heikkeneminen alkoi kesällä 2022, mutta on taittunut vuoden 2023 toisella puoliskolla. 

Talotoimitukset: PTT:n jäsenyritykset toimittivat Q1:n aikana asiakkailleen 176 omakoti- ja paritaloasuntoa, mikä on 43 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. 

Tilauskanta: PTT:n jäsenyrityksillä oli Q1:n jälkeen tilauskannassaan 1 192 omakoti- ja paritaloasuntoa, mikä on 10 % enemmän kuin vuodenvaihteessa. Verrattuna vastaavan ajankohtaan vuotta aiemmin tilauskanta on kuitenkin 11 % pienempi.

Suhdannenäkymät: PTT:n jäsenyrityksiltä kysytään suhdannenäkymiä 3 ja 6 kuukauden tähtäimellä. Suhdannenäkymien saldoluvut laskivat hieman vuodenvaihteesta, mutta ovat edelleen korkealla tasolla. 3 kuukauden saldoluku oli Q1:n lopussa +33 ja 6 kuukauden saldoluku peräti +61. Korkeat saldoluvut kuvaavat PTT:n jäsenyrityksien yhdenmukaista näkemystä siitä, että pientalorakentamisen suhdanne on kääntymässä.

Asuntolainojen korkojen lasku on yksi käännettä tukeva asuntorakentamisen merkki: yleinen arvio on EKP:n ohjauskoron laskusta kesällä 2024. Lisäksi inflaatio on ollut pitkään laskusuunnassa (+9,2 % joulukuussa 2021 --> +3,0 % helmikuussa 2024).

Rakennustutkimus RTS:n mukaan Suomessa aloitettiin vuonna 2023 noin 3 700 uuden omakoti- ja paritalon rakentaminen, joista ¾ toteutetaan talopaketteina. PTT:n jäsenyritykset kattavat talopakettirakentamisesta yli puolet. PTT arvioi omakoti- ja paritalojen pysyvän vuonna 2024 edellisvuoden tasolla (3 700 aloitusta).

PTT Suhdannekatsaus 1Q2024 JULKINEN
147 kt, päivitetty 22.4.2024
Suhdanneartikkelin kuva 1

PTT:n jäsenyritysten uusien omakoti- ja paritalokauppojen sekä asiakastoimitusten liukuva vuosisumma. Uusien kauppojen lasku taittui vuoden 2023 toisella puoliskolla.

Sihdanneartikkelin kuva 2

PTT:n jäsenyritysten suhdanneodotukset pysyivät korkealla tasolla.