Tietoa toimialasta

PTT:n suhdannekatsaus 3Q2023

Q3 ei tuonut käännettä omakotirakentamisen suhdanteeseen

Vuoden kolmas vuosineljännes jatkui vaisuna talopakettimarkkinoilla. Vuoden alusta laskettuna PTT:n jäsenyritysten tekemien uusien omakoti- ja paritalokauppojen määrä oli Q3:n jälkeen 41 % jäljessä edellisvuotta. Asiakkaille toimitettujen omakoti- ja paritalojen määrässä ollaan 51 % jäljessä. Pienenä positiivisena indikaattorina on kuluttajamyynnin pieni kasvu edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Lisäksi PTT:n jäsenyritysten suhdannenäkymien saldoluku nousi Q3:n aikana pakkaslukemista nollatasolle.

Vuosi 2023 on ollut PTT:n jäsenyrityksille vaikea. Viime vuoden toisella puoliskolla alkanut heikko myynti on jatkunut koko tämän vuoden. Asiakkaille toimitettujen talojen määrässä mitattuna vuosi 2022 oli vielä kohtuullinen, mutta asuntorakentamisen heikko suhdanne on näkynyt tämän vuoden ajan myös asiakkaille toimitettujen talojen määrässä.  

PTT:n jäsenyrityksille jaettavassa laajassa suhdannekatsauksessa hankkeet jaetaan kolmeen luokkaan:

  • kuluttajarakentamiseen 
  • kuluttajaprojekteihin (= talovalmistajien omaperusteiset kohteet)  
  • yritysprojekteihin (= asiakkaana yritys).

Pienenä positiivisena signaalina on kuluttajarakentamisen hieman parantunut myynti verrattuna vastaavaan neljännekseen viime vuonna. 

PTT:n jäsenyrityksiltä kysytään suhdannenäkymiä 3 ja 6 kuukauden tähtäimellä. Suhdannenäkymien 3 kk:n saldoluku nousi Q3:n aikana -43:sta 0:aan ja 6 kuukauden saldoluku -28:sta 5:een.  Tämä saattaa ennakoida sitä, että nyt ollaan omakotirakentamisen suhdanteen käänne saattaa olla lähellä. 

PTT:n jäsenyritykset myivät 3Q2023:n aikana asiakkailleen 363 omakoti- ja paritaloa (-6 %). Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana uusia kauppoja on tehty 1 316 kappaletta (-41 %), 

PTT:n jäsenyritykset toimittivat 3Q2023:n aikana asiakkailleen 389 omakoti- ja paritaloasuntoa, mikä on 53 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Vuoden kolmen vuosineljänneksen aikana PTT:n jäsenyritykset ovat myyneet 1 244 omakoti- ja paritaloasuntoa (-51 %).

Pientaloteollisuus PTT:n jäsenyritykset kattavat noin puolet koko maan omakoti- ja paritalorakentamisesta. Viime vuonna Suomessa aloitettiin 6 800 uuden omakoti- ja paritalon rakentaminen. Määrän arvioidaan puolittuvan tänä vuonna.


Suhdanneodotukset

PTT:n jäsenyritysten suhdanneodotukset 3 ja 6 kuukauden tähtäimellä.

3Q2023 okt- ja pt-myynti

MYYNTI: PTT:n jäsenyritysten myymät omakoti- ja paritalot 2022 ja 2023 (asuntojen lukumäärä kumulatiivisesti). 

3Q2023 okt- ja pt-toimitukset

TOIMITUKSET: PTT:n jäsenyritysten toimittamat omakoti- ja paritalot 2022 ja 2023 (asuntojen lukumäärä kumulatiivisesti).

PTT Suhdannekatsaus 3Q2023 JULKINEN
204 kt, päivitetty 27.11.2023