Tietoa toimialasta

Yhteistyötä viranomaisten kanssa

Toimialan pelisäännöt sekä kuluttajien että yritysten etu

Yhteiset pelisäännöt ovat reilun markkinoinnin perusta. Tästä hyötyvät niin asiakkaat kuin yrityksetkin. Yhteiset pelisäännöt luovat selkeät puitteet, joissa toimia, ja niiden avulla projektit onnistuvat ja asiakkaat pysyvät tyytyväisinä.

PTT on tehnyt yhteistyötä kilpailuviranomaisten kanssa liittyen talopakettien markkinointiin, sopimuksiin ja ennakkomaksujen vakuuksiin. Lue lisää alasivuilta!