Rakentajalle

Talopaketti kattaa 20-95 % valmiista talosta

Valitse itse kuinka talo toimitetaan

Suomalainen omakotirakentaminen perustuu talopaketteihin. Uusista omakotitaloista yli 70 % rakennetaan erilaajuisista talopaketeista. Viime vuosina laajempien talotoimitusten suosio on kasvanut.

Omakotitalon rakentajalla on paljon vaihtoehtoja toimitussisällön suhteen. Mitä laajemman talotoimituksen valitsee, sitä vähemmän tarvitaan omaa työtä ja erillisiä osaurakoita. Ja toisin päin – mitä enemmän osaa ja ehtii tekemään itse tai omalla talkooporukalla, sitä enemmän voi säästää kustannuksissa. Valitsipa minkä tahansa toimitussisällön, rakentaja vastaa hankesuunnittelusta ja rakennuttajan tehtävistä joko itse tai ammattilaisen avustamana (kts. Muistilista).

PTT on määritellyt toimitussisältöjen laajuutta kuvaavat termit eli talotoimitusten yläkäsitteet. Talotoimittajat voivat viitata näihin termeihin kuvatessaan oman toimitussisältönsä laajuutta. Kun markkinoinnissa viitataan yläkäsitteisiin, talotoimittajan on mainittava miltä osin talotoimitus poikkeaa yläkäsitteen mukaisesta toimituksesta.  

Talotoimittajien toimitussisältöjen laajuudet poikkeavat toisistaan ja niillä voi olla omia markkinointinimiä.

Esimerkkejä yritysten omista markkinointinimistä ovat vaikkapa Viittä vaille valmis, Sisustusta vaille valmis tai Täysvalmis.

Yläkäsitteet lyhyesti

Tässä kasitteet on kuvattu tiiviisti. Yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät alasivuilta. Tämän sivun oikeasta reunasta löytyy myös yläkäsitteet taulukkoon koottuna.

  • Materiaalipaketti ja elementtipaketti sisältävät arkkitehti- ja rakennesuunnittelmat, perustus- ja runkomateriaalit, kantavat seinät ja välipohjat sekä ikkunat ja ovet rakennuspaikalle toimitettuna. Elementtipaketissa ulkoseinät toimitetaan tehdasvalmisteisina elementteinä.
  • Runkovalmiissa talotoimituksessa ulkoseinät ja vesikaton kantavat osat asennetaan valmiiksi työmaalla.
  • Vesikattovalmis talotoimitus sisältää runkovalmiin toimituksen lisäksi vesikaton ja räystäsrakenteet valmiiksi asennettuna.
  • Muuttovalmis on hyvin pitkälle rakennettu talo. Sisäpintojen päällystys- ja pinnotustyöt on tehty ja kiintokalusteet (mm. keittiö) on asennettu. Talotekniikka (valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, sähköistys) ja kodinkoneet asennustöineen kuuluvat mukaan. 
  • Talovalmis on laajin toimistussisältö, johon kuuluu perustustyöt materiaaleineen täydellisenä toimituksena sekä mm. avustavat rakennustyöt (tavaratoimitusten vastaanotto, työmaa-aikainen siivous).

Talotoimitusten yläkäsitteet
Yläkäsitteet taulukkona
26 kt, päivitetty 21.3.2018