Tietoa toimialasta

Voidaanko kaupungistuminen ja ihmisten haaveet omakotitalosta yhdistää?

TALOPALETTI - 20 ratkaisua urbaaniin pientaloasumiseen

PTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen yhteisprojektissa muodostettiin kattavasta aineistosta 20 erilaista ratkaisumallia kaupunkimaiseen pientaloasumiseen.

Suomi kaupungistuu vauhdilla. Asuntorakentaminen on painottunut kasvukeskuksiin ja siellä erityisesti kerrostaloihin.Valtaosa suomalaisista haluaisi asua pientalomaisesti, mutta kaavoittajalla eikä pientaloteollisuudella ole ollut tarjota ratkaisuja urbaaniin pientalo-asumiseen. PTT:n ja TTY:n yhteisprojektissa koottiin kattavan kokoelma suomalaiseen ympäristöön soveltuvia kaupunkimaisen pientaloasumisen ratkaisumalleja.

Abode_Cambridge

Esimerkki kaupunkipientaloista Lontoossa (Abode, Cambridge / Proctor and Matthews).


TALOPALETTI-oppaasta on tehty sekä sähköinen, että painettu versio. PDF-version voi ladata maksutta TTY:n sivuilta. Painettuja versioita voi tiedustella PTT:n toimistosta.

Versiot täydentävät toisiaan. Sähköisessä versiossa on linkkejä, joista pääsee laajempaan kuva-aineistoon suunnittelutoimistojen sivuilla. Lisäksi Google Maps -linkkien kautta voi tutustua alueisiin laajemmin.

Lataa TALOPALETTI

Kaavakuva