Rakentajalle

Laajempien toimitussisältöjen osuus on tasaisesti kasvanut

Omakotitalorakentaminen perustuu talopaketteihin

lainen omakotirakentaminen on pitkään perustunut erilaajuisiin talopaketteihin. Ns. paikallarakentamisen osuus on laskenut alle 10 %:in. Perinteiset talopaketit ja muuttovalmiit/avaimet käteen -toimitukset kattavat 63 %. Yhtiömuotoinen rakentaminen on yleistynyt nopeasti.

Paikallarakentamisessa kotitalous rakentaa itse tai rakennuttaa ammattilaisilla talon omalle tontilleen.

Talopakettirakentamisessa talon runkorakenteet ja osa muista tarvikkeista hankitaan talopakettina. Tämä paketti voi olla valmiusasteeltaan elementtipaketti, materiaalipaketti, runkovalmis tai vesikattovalmis. Lisätietoja valmiusasteista ja toimitussisällöistä löydät täältä

Avaimet käteen -rakennuttaminen perustuu lähes aina muuttovalmiiseen talopakettiin, joka kattaa noin 80 % valmiin talon työstä ja kustannuksista.

Yhtiömuotoisessa rakentamisessa rakennusliike ja/tai talovalmistaja vastaavat yhden tai useamman talon rakentamisesta täysin valmiiksi. Useamman talonkokonaisuutta hallinnoidaan yleensä asunto-osakeyhtiönä. Yhtiömuotoisessa rakentamisessa kotitalous toimii asunnon ostajana, ja kaupan teossa noudatetaan asuntokauppalakia.

Uusien omakotitalojen toteutustapa

Lähde: Valintaopas omakotirakentajalle 2022-2023 (Rakennustutkimus RTS Oy)

Avaimet käteen -rakennuttaminen 32 %
Talopakettirakentaminen 31 %
Yhtiömuotoinen omakotirakentaminen 29 %
Paikallarakentaminen 7 %