Tietoa toimialasta

Yhteistyötä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa

Hinnan ilmoittaminen markkinoinnissa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (ent. Kuluttajavirasto) ohje "Hinnan ilmoittaminen talopakettien markkinoinnissa" antaa pelisäännöt yksiselitteisen ja ymmärrettävän tiedon välittämiseen markkinoinnissa kuluttajille talopakettien hinnasta ja toimitussisällöstä.

Kun talopaketteja markkinoidaan, tuotteen hinta on ilmoitettava selkeällä, yksiselitteisellä ja helposti havaittavalla tavalla.

Hinta on ilmoitettava aina, kun markkinoidaan yksilöityä, tunnistettavaa tuotetta. 

Kun kyseessä on selkeästi yrityskuvan rakentamiseen tähtäävä imagomainonta, hintaa tai toimitussisällön laajuutta ei luonnollisesti tarvita. 

Jotta talotoimituksen laajuus voitaisiin esittää yksinkertaisesti ja havainnollisesti, muodostettiin ns. yläkäsitteet. Eri talotoimittajien toimitussisällöillä voi olla eri markknointinimiä ja niiden laajuudet voivat poiketa toisistaan. On  hankalaa esittää esimerkiksi lehti-ilmoituksessa täsmällisesti mitä talotoimitus sisältää.  Niinpä talotoimittajat voivat viitata PTT:n ja kuluttajaviranomaisten määrittelemiin toimitussisältöihin ja mainita mikäli oma toimitussisältö on laajempi tai suppeampi kuin PTT:n määrittelemä toimitussisältö.

Toimitussisältöjen yläkäsitteitä ovat:

  • materiaalipaketti
  • elementtipaketti
  • runkovalmis
  • vesikattovalmis
  • muuttovalmis
  • talovalmis

 

Kuluttajaviranomaisten ohje:

Hinnan ilmoittaminen talopakettien markkinoinnissa
Kuluttajaoikeuden linjauksia
46 kt, päivitetty 15.4.2013

 

PTT:n täsmentävä ohje talotoimittajille:

Markkinoinnin pelisäännot 2018
PTT:n ohjeet yrityksílle
132 kt, päivitetty 27.5.2018

Talotoimitusten sisällön kuvaamisessa voidaan viitata toimitussisältöjen ns. yläkäsitteisiin.  

Toimitussisällöt

Talotoimitus kattaa vain osan koko talon työstä ja kustannuksista. PTT:n sivuilla pidetään ajantasainen tieto keskimääräisen omakotitalon rakentamiskustannuksista.

Kustannukset