Tietoa toimialasta

PTT:n suhdannekatsaus 1Q2023

Q1:n myynti jatkui heikkona - syksyn alavireinen myynti näkyi alkuvuoden aikana toimitettujen talojen määrässä

PTT:n jäsenyritysten myynti oli vaisua vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Uusia omakoti- ja paritalon kauppoja tehtiin 58 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Myynnin hidastuminen alkoi vuosi siten kuluttajaluottamuksen lähtiessä laskuun Venäjän hyökkäyssodan jälkeen. Tätä ennen tilauskanta oli ennätyksellisen suuri, mutta se on sulanut, mikä näkyi myös Q1:n aikana asiakkaille toimitettujen talojen määrässä (laskua 59 %). Toimialan suhdannenäkymien saldoluku nousi vuodenvaihteesta, mutta edelleen ollaan miinuksella. Heikoista luvuista huolimatta moni asia puhuu omakotirakentamisen suhdannekäänteen puolesta. NYT ON HYVÄ HETKI RAKENTAA!

PTT:n jäsenyritykset toimittivat 1Q2023:n aikana 292 omakoti- ja paritaloasuntoa asiakkailleen. Määrä on PTT:n tilastohistorian heikoin - laskua oli 59 % verrattuna edellisvuoden Q1:een, joka oli vertailukohtana erittäin hyvä. Uusia kauppoja solmittiin 1Q2023:n aikana 430 omakoti- ja paritaloasunnosta (laskua 58 %).

PTT:n jäsenyritysten tilauskanta oli 1Q2023 jälkeen 1 339 omakoti- ja paritaloasuntoa. Tilauskanta on likimain puolittunut vuoden takaisesta, mutta on 6,9 % suurempi kuin vuodenvaihteessa.

Koronaepidemian puhkeamisen jälkeen alkoi voimakas omakotirakentamisen buumi, mutta miten siitä on päädytty laskeviin lukuihin? Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan helmikuussa 2022 ja sen seurausvaikutukset saivat kuluttajaluottamuksen laskemaan viime vuoden lopussa pohjalukemiin. Talokauppa hidastui erityisesti vuoden 2022 toisella puoliskolla. Vuoden 2022 alussa tilauskanta oli erittäin vahva, mutta se on sulanut viime vuoden aikana. Tämä näkyi 1Q2023:n toimitusmäärissä.  

Vaikka luvut ovat heikkoja verrattuna vuodentakaiseen, niin moni asia puhuu omakotirakentamisen suhdannekäänteen puolesta. NYT ON HYVÄ HETKI RAKENTAA!

 Tässä perusteluita:

 1. Omakotiasumisen haluttavuus ei ole muuttunut - valtaosa suomalaista haluaisi asua omakotitalossa
 2. Talovalmistajien asiakkaat ovat liikkeellä ja tarjouspyyntöjä tehdään enenevässä määrin
 3. Kuluttajaluottamusindeksi on ollut koko alkuvuoden kasvussa - huhtikuussa kuluttajaluottamus oli korkeimmillaan yli vuoteen vaikkakin yhä miinuksella
 4. On todennäköistä, että käsillä oleva taantuma on lyhytaikainen (mm. RT:n Suhdannekatsaus, Labore) - talouden odotetaan kääntyvän loppuvuonna tai ensi vuonna
 5. Usea suuri kaupunki on ilmoittanut lisäävänsä pientalojen tonttitarjontaa - nämä tontit rakennetaan suhdanteista riippumatta!
 6. Suurten kaupunkien tonttien hinnoissa on laskupainetta yleisen taloustilanteen vuoksi
 7. Tonttiarvonnoissa on vähemmän hakijoita à Nyt liikkeellä olevilla rakentajilla on parempi mahdollisuus saada tontti
 8. Sähkön hinta on laskenut ja tasaantunut viime syksystä
 9. Korkojen nousukehitys on rauhoittunut
 10. Rakentamisen volyymien laskiessa luparuuhkat lyhenevät ja rakennusluvan saa nopeammin
 11. Rakennusmateriaalien hintakehitys on rauhoittunut ja materiaalien saatavuus on parantunut
 12. Laadukkaiden urakoitsijoiden ja tekijöiden saatavuus on parantunut
 13. Suomen NATO-jäsenyys tuo vakautta, millä todennäköisesti on vaikutusta mm. kuluttajaluottamukseen
 14. Etätyöstä on tullut uusi normaali - tontti voi olla hieman etäämmälläkin työpaikasta.
OKT PT Myynti 1Q2023

PTT:n jäsenyritysten uudet omakoti- ja paritalokaupat  2020-2023 (asuntojen lukumäärä).


Kuluttajaluottamus 04 2023

Kuluttajaluottamus oli huhtikuussa 2023 korkeimmalla yli vuoteen, vaikkakin alle pitkän aikavälin keskiarvon (-2,2). Lähde: Tilastokeskus

PTT Suhdannekatsaus 1Q2023 FINAL
206 kt, päivitetty 28.4.2023