Tietoa toimialasta

Kuluttajan turvaksi

Ennakkomaksuille on asetettava vakuus

Ennakkomaksulla tarkoitetaan sitä, että kuluttaja maksaa jotakin, mitä ei ole vielä saanut. Myyjän on asetettava ostajan hyväksi ennakkomaksun turvaava vakuus.

Kuluttajansuojalain mukaan osapuolet voivat sopia, että kuluttaja maksaa ennakkomaksun. Esimerkiksi puolen vuoden kuluttua toimitettavasta talopaketista saadaan sopia maksettavaksi kolmasosa heti. Jos näin sovitaan, on myyjän asetettava ostajan hyväksi ennakkomaksun turvaava vakuus.

  • Kulutajan maksaman summan suuruudella tai nimikkeellä ei ole merkitystä
  • Ennakkomaksua ei saa periä, elle sille aseteta vakuutta
  • Ennakkomaksuille on asetettava vakuus ilman, että kuluttaja sitä erikseen vaatii
  • Hyväksyttäviä vakuuksia ovat esimerkiksi rahatalletus, pankkitakaus ja takausvakuutus

Kuluttaja-asiamies on yhdessä Rakennusteollisuus RT ry:n ja Pientaloteollisuus PTT ry:n kanssa laatinut ohjeen "Talopaketit - Hinnanosan maksaminen etukäteen".

Kuluttajaviraston ohjeistus
1 Mt, päivitetty 15.3.2012