Tietoa toimialasta

Hallitusohjelmatavoitteet 2023

Pientalorakentaminen ja -asuminen mukaan asuntopolitiikkaan

Pientalorakentaminen ja –asuminen on jäänyt asuntopolitiikassa sivuraiteelle. Noin ¾ haluaisi asua pientalossa, mutta valmistuneista asunoista vain ¼ on omakoti-, paritalo- tai rivitaloissa. Esitämme, että pientalorakentaminen ja –asuminen näkyvämmin mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan ja asuntopolitiikkaan - esimerkiksi valtion ja kuntien välisissä MAL-sopimuksissa.

  • Monipuolisempaa asuntotarjontaa ja asumistoiveiden mukaista rakentamista
  • Pientalorakentamisen lisääminen on helpoin tapa lisätä puun käyttöä rakentamisessa
  • Tunnin juna Turkuun! Uudet asemat lisäävät asuntorakentamisen mahdollisuuksia
  • Karkaako omistusasuminen pieni- ja keskituloisilta? Omistusasumisen mahdollistaminen yhä useammalle
  • Sujuvampaa sääntelyä - nopeampaa lupakäsittelyä

Lataa diasarja, josta löydät tarkempia perusteluita!

PTT hallitusohjelmatavoitteet 2023
450 kt, päivitetty 28.4.2023

Pientalot näkyviin MAL-sopimuksissa! Noin 3/4 haluaa asua pientalossa, mutta valmistuneista asunnoista vain 1/4 on omakoti-, pari- tai rivitaloissa