Tietoa toimialasta

PTT:n suhdannekatsaus 4Q2023

Historiallisen heikon vuoden jälkeen ala arvioi suhdannekäänteen olevan jo näköpiirissä

Vuosi 2023 oli pientalorakentamisen kannalta historiallisen heikko. Kesällä 2022 alkanut heikon myynnin aika jatkui koko vuoden ajan. Vaisu myynti näkyi myös asiakkaille toimitettujen talotoimitusten määrässä vuoden 2023 alusta lähtien. PTT:n jäsenyritysten suhdanneodotusten saldoluku nousi huippulukemiin, eli suhdanteen odotetaan kääntyvän alkaneen vuoden aikana.

Uudet kaupat: PTT:n jäsenyritykset myivät Q4:n aikana asiakkailleen 425 omakoti- ja paritaloasuntoa, mikä on 14 % vähemmän, kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Koko vuoden 2023 aikana PTT:n jäsenyritykset myivät 1 741 omakoti- ja paritaloasuntoa (-36 %).

Talotoimitukset asiakkaille: PTT:n jäsenyritykset toimittivat Q4:n aikana 309 omakoti- ja paritaloasuntoa, mikä on peräti 54 % vähemmän kuin vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin. Koko vuoden 2023 aikana asiakkaille toimitettiin 1 533 omakoti- ja paritaloasuntoa (-52 %).

Suhdannenäkymät: PTT:n jäsenyrityksiltä kysytään suhdannenäkymiä 3 ja 6 kuukauden tähtäimellä. Suhdannenäkymien 3 kk:n saldoluku nousi Q4:n aikana 0:sta +39:ään ja 6 kuukauden saldoluku +5:stä peräti +88:aan, mikä on PTT:n tilastohistorian korkein arvo. Tämän perusteella PTT:n jäsenyrityksillä on hyvin yhdenmukainen näkemys siitä, että pientalorakentamisen suhdanne kääntyy seuraavan puolen vuoden aikana.

Rakennustutkimus RTS:n mukaan vuonna 2023 Suomessa aloitettiin noin 3 700 uuden omakoti- ja paritalon rakentaminen, joista ¾ toteutetaan erilaajuisina talopaketteina. Pientaloteollisuus PTT:n jäsenyritykset kattavat talopakettirakentamisesta yli puolet. Myynnin odotetaan kääntyvän kasvuun alkaneen vuoden aikana, mikä ei välttämättä ehdi merkittävästi vaikuttamaan omakoti- ja paritalojen aloitusmääriin. Niinpä vuoden 2024 omakoti- ja paritalojen aloitusmäärän arvioidaan pysyvän vuoden 2023 tasolla.

PTT Suhdannekatsaus 4Q2023 julkinen
212 kt, päivitetty 7.2.2024

OKT- ja PT-toimitukset 2020-2023

PTT:n jäsenyritysten omakoti- ja paritalotoimitukset asiakkaille vuosina 2020-2023.

Suhdanneodotukset 2020-2023

PTT:n jäsenyritysten suhdanneodotusten saldoluku nousi vuodenvaihteessa huippulukemiin.