Rakentajalle

Puu-, kivi- ja hirsitaloja

Uusien omakotitalojen runkomateriaali

Puutalo

Puurankarunko on yleisin omakotitalojen runkoratkaisu. Se on edullinen ja soveltuu hyvin niin teolliseen talotuotantoon kuin paikallarakentamiseen. Julkisivu voidaan toteuttaa puu- tai tiiliverhoilulla, mutta se voidaan myös rapata. Puurankarunkoinen talo voidaan toteuttaa pienelementeillä, suurelementeillä, tilaelementteillä tai pre cut -menetelmällä.

Kivitalo

Kivitalon etuihin kuuluu kestävyys ja massiivisuus, joka tasaa lämpötiloja ja vaimentaa esimerkiksi liikenteen ääniä. Kivitalo tehdään useimmiten paikallamuuraten ja talopaketti toimitetaan yleensä ns. materiaalipakettina. Kivitalon materiaalina voi olla:

  • betoni
  • kevytbetoni
  • kevytsoraharkko
  • täystiili

Useimmiten kivitalojen ulkoseinät rapataan, mutta myös puuverhoilua käytetään. Tiilitaloissa jätetään tiilipinta näkyviin. Muualla verkossa: Kivitaloinfo

Hirsitalo

Luonnonläheisenä materiaalina hirsitalo on yleinen vaihtoehto erityisesti vapaa-ajan asunnoissa, mutta tarjolla on myös ratkaisuja, jotka soveltuvat hyvin taajamiin. Hirsitalojen osuus on kaksinkertaistunut 2010-luvulla. Muualla verkossa: Hirsitaloteollisuus ry


Runkomateriaali

Uusien pientalojen runkomateriaali (LÄHDE: Valintaopas omakotirakentajalle 2019-2020, Rakennustutkimus RTS Oy)

Puuelementti, precut 68 %
Teollinen hirsi 21 %
Betoni, tiili, harkko 10 %