Pientaloteollisuus

Yhdistyksen esittely

Pientaloteollisuus PTT ry

PTT on johtavien suomalaisten puu-, hirsi- ja kivitalovalmistajien vuonna 1998 perustama yhdistys, jonka tavoitteena on pientalorakentamisen ja -asumisen edistäminen. PTT:ssä on jäseninä 14 talotoimittajaa ja lähes 60 kumppaniyritystä.

PTT on pientalomarkkinoiden aktiivinen asiantuntija, joka toimii jäsenyritystensä edunvalvojana, toimintaedellytysten kehittäjänä ja toimialan keskustelufoorumina. 

PTT pyrkii vaikuttamaan rakentamisen ohjeisiin ja määräyksiin, jotta pientalojen rakentaminen olisi turvallista ja kustannustehokasta. Yhtenä tärkeänä tavoitteena rakentamismääräysten kuntakohtaisten tulkintojen yhdistäminen.

Pientalot ja erityisesti omakotitalo on suomalaisten toivotuin asumismuoto. PTT:n tavoitteena on, että mahdollisimman moni voisi toteuttaa asumistoiveensa. Tähän pyrimme mm. vaikuttamalla siihen, että kunnat tarjoavat kohtuuhintaisia tontteja rakentamiseen.

PTT on osa Rakennustuoteteollisuus RTT ry:tä, joka on yksi  Rakennusteollisuus RT ry:n viidestä toimialasta.

tekijät kapea tussitaikurit

Tutustu PTT:n jäsenyrityksiin:

Talotoimittajat

Kumppaniyritykset