Rakentajalle

Asiakkaan turvaksi

Ennakkomaksuille vakuus

Ennakkomaksulla tarkoitetaan sitä, että kuluttaja maksaa jotakin, mitä ei ole vielä saanut.

Kuluttajansuojalain mukaan osapuolet voivat sopia, että kuluttaja maksaa ennakkomaksun. Esimerkiksi puolen vuoden kuluttua toimitettavasta talopaketista saadaan sopia maksettavaksi kolmasosa heti. Jos näin sovitaan, on myyjän asetettava ostajan hyväksi ennakkomaksun turvaava vakuus, jonka on oltava voimassa vähintään siihen saakka, kun myyjä on toimittanut ja tehnyt vähintään sen, mistä kuluttaja on maksanut.