Rakentajalle

Noin 2500 €/m² ammattityönä teetettynä + tontin hinta

Omakotitalon rakentamiskustannukset 2023

Tällä sivulla esitetään Rakennustutkimus RTS Oy:n laskemat rakentamiskustannukset ns. indeksitalolle, joka on vuoden aikana rakennettujen omakotitalojen keskiarvotalo ammattilaisten rakentamana. Indeksitalon nettoala (eli sisätilojen kokonaisala lattiatasossa) on 160 m² (huoneistoala 140 m²). RTS:n mukaan indeksitalon kokonaiskustannukset ovat 402 175 € eli 2513 €/netto-m² (2871 €/huoneisto-m²). Tässä kustannuksessa ei ole mukana tontin hintaa, eikä siinä ole huomioitu omalla työllä ja osallistumisella saavutettavaa säästöä.

Hintahaarukka on suuri: LVIS-ratkaisujen valinnat sekä pintamateriaalien ja kiintokalusteiden valinnat vaikuttavat kustannuksiin. Myös rakennuspaikan perustamisolosuhteet voivat nostaa kustannuksia merkittävästi, jos joudutaan esim. paaluttamaan.

Talon koolla suuri vaikutus: Keskiarvoisen omakotitalon nettoala vuonna 2019 on 160 m² (nettoala = ulkoseinien sisäpuolinen yhteenlaskettu lattiatasoala). Keskiarvoisen omakotitalon huoneistoala oli 140 m². Huoneistoalassa ei ole mukana esim. alle 160 cm korkuisia tiloja, teknistä tilaa, hormeja tai välipohjan aukkoja. 

Tonttien hinnoissa isoja eroja: Indeksitalon hinnassa ei ole mukana tonttikustannuksia. Tontin hinta vaihtelee suuresti rakennuspaikan mukaan. OKT-tontin keskimääräinen hinta on 50 000 €, mutta voi paikkakunnasta ja rakennuspaikasta riippuen olla halvempi mutta myös huomattavasti kalliimpikin. Monilla kunnilla on tarjolla vuokratontteja, jolloin tontin hankintaan ei tarvitse investoida rakentamishetkellä.

Omalla työllä kustannussäästöä: Indeksitalon kustannukset on määritetty siten, että kaikki työt on teetetty ammattilaisilla. Omatoiminen rakentaja pystyy pienentämään budjettia omalla työllään. Rakennustutkimus RTS Oy:n selvitysten mukaan keskiarvoisesti rakentajat säästävät omalla työllään 55-60 000 €. 

Runkomateriaalilla ei suurta merkitystä: Runkomateriaalien valinnalla ei ole juurikaan merkitystä kokonaiskustannuksiin. Puu-, kivi- ja hirsitalojen rakentamiskustannukset ovat melko lähellä toisiaan - suurempi ero kustannuksiin tulee muiden valintojen perusteella.

Miten kustannukset jakautuvat?

Rakennustutkimus RTS:n "Valintaopas omakotirakentajalle 2019-20" mukaiset kustannusjakaumat

Suunnittelu, rakennuttaminen ja työnjohto 71560 €
Pohja-, perustus- ja pihatyöt 66830 €
Runko, julkisivu 104060 €
Sisätilat 82385 €
Kodin tekniikka 77340 €

Tutustu tarkemmin Rakennustutkimus RTS Oy:n  laskelmiin, jossa kustannukset on jaettu 20 alakohtaan. 

Valintaopas rakentajalle 2023-2024

Rakennushankkeen alkuvaiheen kustannuksia voi haarukoida esim. TaloPeli-ohjelmalla.

TaloPeli