Rakentajalle

Noin 2000 €/m² ammattityönä teetettynä + tontin hinta

Omakotitalon rakentamiskustannukset 2019

Keskiarvoisen suomalaisen uuden omakotitalon nettoala on 165 m². Tämän ns. indeksitalon rakentamiskustannukset ovat Rakennustutkimus RTS Oy:n tutkimuksen mukaan 338 688 € eli 2053 €/netto-m². Tässä hinnassa ei ole mukana tontin hintaa, eikä siinä ole huomioitu omalla työllä ja osallistumisella saavutettavaa säästöä.

Talon koolla suuri vaikutus
Keskiarvoisen omakotitalon nettoala vuonna 2019 on 165 m² (nettoala = ulkoseinien sisäpuolinen yhteenlaskettu lattiatasoala). Keskiarvoisen omakotitalon huoneistoala oli 146 m². Huoneistoalassa ei ole mukana esim. alle 160 cm korkuisia tiloja, teknistä tilaa, hormeja tai välipohjan aukkoja.

Tonttien hinnoissa isoja eroja
Indeksitalon hinnassa ei ole mukana tonttikustannuksia. Tontin hinta vaihtelee suuresti rakennuspaikan mukaan. OKT-tontin keskimääräinen hinta on 50 000 €, mutta voi paikkakunnasta ja rakennuspaikasta riippuen olla moninkertainenkin. Monilla kunnilla on tarjolla vuokratontteja, jolloin tontin hankintaan ei tarvitse investoida rakentamishetkellä.

Omalla työllä kustannussäästöä
Indeksitalon kustannukset on määritetty siten, että kaikki työt on teetetty ammattilaisilla. Omatoiminen rakentaja pystyy pienentämään budjettia omalla työllään. Rakennustutkimus RTS Oy:n selvitysten mukaan keskiarvoisesti rakentajat säästävät omalla työllään noin 50 000 €.

Runkomateriaalilla ei suurta merkitystä
Runkomateriaalien valinnalla ei ole juurikaan merkitystä kokonaiskustannuksiin. Puu-, kivi- ja hirsitalojen rakentamiskustannukset ovat melko lähellä toisiaan - suurempi ero kustannuksiin tulee muiden valintojen perusteella.

Miten kustannukset jakautuvat?

Rakennustutkimus RTS:n "Valintaopas omakotirakentajalle 2019-20" mukaiset kustannusjakaumat

Suunnittelu, rakennuttaminen, työnjohto 63700 €
Pohja-, perustus- ja pihatyöt 54400 €
Runko, julkisivu 87100 €
Sisätilat 72500 €
Kodin tekniikka 60700 €

Tutustu laskuriin

Rakennustutkimus RTS Oy:n laskurissa omakotitalon rakentamiskustannukset on jaettu 20 alakohtaan, joiden laatutasoa voidaan muuttaa. Laskuri sopii hyvin aivan alkuvaiheen kustannusarvioiden laatimiseen.

Suomirakentaa.fi