Pientaloteollisuus

Kunniajäsenet

Teollinen pientalorakentaminen on kehittynyt vuosikymmenten aikana monien uutterien ja idearikkaiden henkilöiden työn ansiosta. PTT:n kunniajäseniksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka ovat merkittävällä tavalla myötävaikuttaneet pientaloteollisuuden tai pienrakentamisen kehittymiseen Suomessa tai ulkomailla.

Nro 1. Veijo Sydänmetsä (2016)

Veijo Sydänmetsä nimitettiin Jukkataloja valmistavan Pyhännän Rakennustuote Oy:n ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi vuonna 1968. Hän toimi PRT-Forest Oy:n konserninjohtajana vuodesta 2001 sekä hallituksen puheenjohtajana vuosina 2005-2008. Veijo Sydänmetsä on antanut merkittävän panoksen nykyaikaisen, elementteihin perustuvan teollisen pientalorakentamisen kehitykseen.

Nro 2. Esa Kurkela (2016)

Rakennuskartio Oy:n, Mittatalo Oy:n ja Pohjolan Design-Talo Oy:n perustaja Esa Kurkela on kehittänyt ja tuonut markkinoille monia, laajalle yleistyneitä konsepteja. Näistä esimerkkeinä muuttovalmiit talotoimitukset, tuoteosarakentaminen ja pientalorakentamisen verkostoyhteistyön kehittäminen.

Nro 3. Antti Hietaniemi (2017)

Antti Hietaniemi on ollut Jetta-Talo Oy:n pitkäaikainen toimitusjohtaja ja Jetta-konsernin hallituksen puheenjohtaja. Hän on toiminut PTT:n hallituksen jäsenenä 2008-2016 ja PTT:n puheenjohtajana 2009-2010. Yhteiskunnallisena vaikuttajanakin tunnettu Hietaniemi on ollut keskeinen PTT:tä koossapitävä voima mm. PTT:n liittyessä osaksi Rakennusteollisuus RT:tä.

Nro 4. Antti Pohjola (2017)

Antti Pohjola toimi Kastelli-talot Oy:n toimitusjohtajana yrityksen perustamisesta lähtien vuosina 1989-2017.  Hän on yksi PTT:n perustajajäsenistä ja oli hallituksen jäsen 19 vuotta (1998-2017). PTT:n puheenjohtaja hän oli vuonna 2006. Antti Pohjola on ollut erittäin keskeinen ja arvostettu henkilö pientaloteollisuudessa ja PTT ry:ssä. 

Nro 5. Tuomo Aine (2021)

Tuomo Aine oli pitkäaikainen Kastelli-talot Oy:n hallituksen puheenjohtaja. PTT:n puheenjohtaja hän toimi 2015-2017. Tuomo oli voimakas pientalorakentamisen puolestapuhuja ja osallistui aktiivisesti järjestötoimintaan PTT:ssä ja Rakennustuoteteollisuus RTT:ssä.