Pientaloteollisuus

Kuopio ja Tuusula vuoden pientalomyönteisimmät kunnat

Kimmo Rautiainen (kimmo.rautiainen a rakennusteollisuus.fi), 14.5.2024

Tämän vuoden pientalomyönteisimmiksi kunniksi on valittu Kuopio ja Tuusula. Molemmissa kunnissa pientaloja rakennetaan runsaasti ja yhteistyöhön kuntalaisten kanssa panostetaan, kiittävät tunnustuksen jakaneet Omakotiliitto, Hirsitaloteollisuus ja Pientaloteollisuus.

Kuopio ja Tuusula vuoden pientalomyönteisimmät kunnat

Selvityksessä kartoitettiin, mikä kunta Suomessa on asukkaiden, rakentajien ja talotoimittajien mielestä erityisen pientaloystävällinen paikka elää ja rakentaa uutta. Vuoden pientalomyönteisimpiä kuntia valittiin kaksi, yli ja alle 50 000 asukkaan kunta. Valinta tehtiin kahdeksatta kertaa.

Paljon pientalotontteja ja monimuotoista asumista

Molemmat kunnat tarjoavat paljon pientalotontteja ja pitävät tärkeänä sitä, että asukkaille on tarjolla erilaisia asumisvaihtoehtoja eri elämänvaiheisiin, kiitellään palkintoperusteissa.

”Riittävä omakotitonttitarjonta on veto- ja pitovoimatekijä kaikenkokoisille kunnille”, sanoo Pientalotaloteollisuuden Kimmo Rautiainen. ”Sekä Kuopio että Tuusula ovat onnistuneet tässä hyvin, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että molemmat ovat muuttovoittajia kuntien välisessä muuttoliikkeessä.”

Hieman yli 40 000 asukkaan Tuusulaa kehitetään nyt laajamittaisesti paitsi asumisen myös koulujen ja päiväkotien osalta, kertoo pormestari Kalle Ikkelä. Lapsiperheitä ajatellen pidetään huolta siitä, että pientalotontteja on tarjolla uusien koulujen läheisyydessä ja tasaisesti ympäri kuntaa.

”Seuraavien kymmenen vuoden aikana tarkoituksena on tarjota noin sata pientalotonttia vuosittain. Panostamme monipuoliseen, väljempään asumiseen vihreässä ympäristössä”, kertoo Ikkelä.

Tärkeä luontoyhteys

Omakotiliiton kyselyyn vastanneet kiittelevät myös Tuusulan ja Kuopion luontoa ja hyviä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

Tuusulan kaavoituksessa vihreä ympäristö onkin keskeisessä asemassa, sanoo pormestari Kalle Ikkelä. ”Pohdimme jatkuvasti, millaista luontoa säästetään ja mihin rakennetaan. Meille on tärkeää, että kotiovelta pääsee luontoon. Tuusulassa on upeita viher- ja virkistysalueita ulkoiluun ja myös suojeltua metsää poikkeuksellisen paljon Etelä-Suomen mittakaavassa.”

Vihreys on tärkeää myös isossa kaupungissa. Kuopio on Suomen kahdeksanneksi suurin kaupunki ja sen väkiluku on noin 124 000. ”Kaupungin kasvu halutaan sovittaa upeaan ympäröivään luontoon, sillä se on iso osa viihtyvyyttä”, sanoo kaupunginjohtaja Soile Lahti.

Kuopiossa infrastruktuuri rakennetaan alueilla mahdollisimman toimivaksi. ”Se pitää sisällään esimerkiksi lähellä olevat liikunta- ja uimapaikat, puistot ja lähiluonnon sekä palvelut ja joukkoliikenteen”, sanoo Lahti.

Myös asumiskustannukset ovat Kuopiossa maltilliset, todetaan palkitsemisperusteissa. Kaupunki sijoittui Omakotiliiton maaliskuussa julkaisemassa kunnallisten asumismenojen vertailussa suurten kaupunkien joukossa keskivaiheen alapuolelle.

Kaupunginjohtaja Soile Lahden mukaan asumiskulut halutaan tietoisesti pitää mahdollisimman alhaisina, jotta asuminen kaupungissa on mahdollista kaikille tuloluokasta riippumatta.

”Suomalaisten unelma on pientalo ja oma piha, josta on hyvät yhteydet luontoon ja harrastuksiin”, sanoo Hirsitaloteollisuuden Seppo Romppainen. ”Tuusulassa ja Kuopiossa on selkeästi vastattu asukkaiden toiveisiin. Tontteja on kaavoitettu runsaasti hienot luonto- ja harrastusyhteydet huomioiden”.

Aktiiviset omakotiyhdistykset välittävät asukkaiden terveiset

Sekä Kuopiossa että Tuusulassa arvostetaan kumppanuutta omakotiyhdistysten kanssa, todetaan palkitsemisperusteissa. Kunnissa toimii aktiivisia omakotiyhdistyksiä, jotka välittävät asukkaiden näkemyksiä kuntien kehittämiseen.

”Tuusulassa tehdään omakotiyhdistysten kanssa hyvää yhteistyötä”, sanoo pormestari Kalle Ikkelä. ”Olemme pilotoineet omakotiyhdistysten talkkaritoimintaa, jolla tuetaan ikääntyneiden pientaloasujien kotona asumista. Pilottia ollaan parhaillaan laajentamassa koko kunnan laajuiseksi.”

”Yhdistykset ovat tarpeellisia toimijoita valvomassa ja ajamassa asukkaiden etua ajankohtaisissa asumiseen liittyvissä asioissa”, lisää Kuopion kaupunginjohtaja Soile Lahti.

Omakotiyhdistys on vaikuttanut Kuopiossa muun muassa tonttivuokrien korotuksiin, jonka myötä korotuksiin saatiin porrastuksia. ”Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia on jatkossa tarkoitus parantaa prosessissa”, kertoo Lahti.

”Sekä Kuopiossa että Tuusulassa omakotiyhdistykset ovat tehneet systemaattista yhteistyötä kunnan kanssa asumisen asioiden parantamiseksi”, kiittää Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors. ”On palkitsevaa huomata, että tavoitteellinen kumppanuus asukkaita edustavien yhdistysten kanssa tuottaa parasta mahdollista satoa eli vuoden pientalomyönteisimmän kunnan palkinnon. Yhdistysten kokemusosaamisen valjastaminen kunnan päätöksenteon avuksi on arvokasta pääomaa.”

Omakotiliitto luovutti tunnustukset 14.5., ja ne otettiin iloisina vastaan molemmissa kunnissa. 

Lisätiedot: Omakotiliiton järjestöpäällikkö Sami Toivanen, p. 040 847 4440