Pientaloteollisuus

TOPTEN-hanke yhtenäistää rakentamismääräysten tulkintoja

Pientaloteollisuus PTT ry (ptt a pientaloteollisuus.fi), 15.6.2018

Uudistunut rakentamismääräyskokoelma otettiin käyttöön vuoden vaihteessa. Rakennusalalla toimiville tämä on tarkoittanut paitsi asetusten opiskelua myös uusien käytäntöjen hakemista. Tätä työtä on helpottanut suurimpien rakennusvalvontojen TOPTEN-hanke. Samalla määräysten tulkinta kunnissa yhtenäistyy, mikä parantaa laatua ja tuo kustannustehokkuutta. Vuoden rakennustarkastajaksi valittu Pasi Timo Vantaan rakennusvalvonnasta on ollut keskeisessä roolissa hankkeen alusta lähtien.

TOPTEN-hanke yhtenäistää rakentamismääräysten tulkintoja

Valtaosa uusista asetuksista julkaistiin vasta marras-joulukuussa ja suurin osa niitä tukevista ympäristöministeriön ohjeista on vielä työn alla.  Uusien asetusten käyttöönottoa on helpottanut TOPTEN-hanke, jossa on tuotettu tähän mennessä jo yli 40 tulkintakorttia, joihin mukana olevat kunnat ovat sitoutuneet. Samalla hanke vähentää kuntakohtaisia tulkintaeroja, jotka ovat aiheuttaneet päänvaivaa rakennusalan yrityksille.

TOPTEN-hanke käynnistyi jo muutama vuosi sitten, kun Vantaan rakennusvalvonta kutsui 10 suurimman kunnan edustajat yhteiseen palaveriin. Tarkastuspäällikkö Pasi Timo on ollut keskeisessä roolissa hankkeessa alusta lähtien. ”Aluksi kävimme läpi uudet asetukset, jotka oli siihen mennessä julkaistu. Työskentely oli avointa ja kiinnostus heräsi myös muissa kunnissa.”

Viime syksynä ja vuoden alussa järjestettiin kaksipäiväiset workshopit rakennusvalvonnan asiantuntijoille. Mukana oli myös suunnittelijoiden, rakennuttajien ja rakennusteollisuuden edustajia. ”Yhtenä tavoitteena oli opiskella uusia asetuksia ja niiden tuomia muutoksia yhdessä”, hän kertoo. ”Työryhmissä työskentely oli antoisaa, sillä siten saatiin rakennusvalvontojen asiantuntemus ja erikoisosaaminen hyödynnettyä. Aina löytyy joku, joka on perehtynyt tiettyyn asiakokonaisuuteen muita paremmin. Ryhmässä työskentely oli myös tehokas keino siirtää tietoa kaupungeista toisiin.”

TOPTEN-hankkeessa oli suuren työmäärän lisäksi käytännön haasteita. ”Koska osallistujia oli paljon, aikataulut ja yhteisten aikojen löytyminen oli hankalaa. Yhteisiä tapaamisia olisi ollut hyvä järjestää enemmänkin.”, toteaa Timo.

TOPTEN-hanke jatkuu, vaikka korttien julkaisutahti hiljeneekin. ”Työryhmät toimivat jatkossakin ja korteista toivotaan käyttökokemusten myötä kommentteja. Kehitysideat toimitetaan työryhmien puheenjohtajille jatkokehittelyä varten”, kertoo Pasi Timo.

Yhteisiä määräystulkintoja on tehty aieminkin esimerkiksi pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä.  TOPTEN-hankkeen mittakaava on huomattavasti suurempi - hanke käynnistyi 10 suurimman kunnan yhteistyönä, mutta nyt mukana on jo 16 kuntaa: Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori, Kouvola, Joensuu, Lappeenranta, Vaasa, Lohja ja Kauniainen.

TOPTEN-hankkeen aineistot löytyvät osoitteesta www.pksrava.fi.