Pientaloteollisuus

Nuoret aikuiset haaveilevat omistusasunnosta ja pientalosta

Pientaloteollisuus PTT ry (ptt a pientaloteollisuus.fi), 9.5.2019

Vaikka vuokra-asumisen osuus on viime vuosina kasvanut, omistusasunto on edelleen nuorten aikuisten haaveissa. Tämä kävi ilmi pohjoismaisesta tutkimuksesta, jonka kohteena olivat 18-25-vuotiaat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Omakoti- ja rivitalo nousivat suosituimmiksi asumismuodoiksi, kun kysyttiin toivottua asumismuotoa 10 vuoden tähtäimellä.

Nuoret aikuiset haaveilevat omistusasunnosta ja pientalosta

Vaikka vuokra-asumisen osuus on viime vuosina kasvanut, omistusasunto on edelleen nuorten aikuisten haaveissa. Tämä kävi ilmi pohjoismaisesta tutkimuksesta, jonka kohteena olivat 18-25-vuotiaat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Omakoti- ja rivitalo nousivat suosituimmiksi asumismuodoiksi, kun kysyttiin toivottua asumismuotoa 10 vuoden tähtäimellä.

Suomalaisnuoret muuttavat pois lapsuuden kodistaan jonkin verran muita pohjoismaalaisia aiemmin. 80 % kyselyyn osallistuneista suomalaisnuorista oli jo muuttanut kotoaan. Ruotsalaisnuorista kolmannes asui vielä lapsuudenkodissaan. 

Suomalaiset nuoret aikuiset ovat muita pohjoismaalaisia tyytyväisempiä asumiseensa. Lisäksi tulevaisuuden asumistilanne huoletti suomalaisia vähiten – eniten oltiin huolissaan Ruotsissa ja Tanskassa.


Yli puolet suomalaisista nuorista haluaisi asua 10 vuoden tähtäimellä omakoti- tai rivitalossa eli pientalossa. Toivotuimpia asumismuotoja kysyttiin 1, 5 ja 10 vuoden aikajänteellä. Vuoden tähtäimellä pientalossa halusi asua viidennes, mutta 5 vuoden tähtäimellä osuus kaksinkertaistui 40 %:iin. 10 vuoden perspektiivillä pientalojen osuus oli noussut 53 %:iin. Muissa pohjoismaissa pientalojen suosio oli vieläkin suurempi.

Vastanneista 63 % säästi rahaa tulevaan asumiseensa. Ruotsissa ja Norjassa säästäminen oli yleisempää ja rahaa myös säästettiin enemmän kuin Tanskassa ja Suomessa.

Kyselytutkimuksen toteutti Novus, Sveriges Byggindustrier BI:n toimeksiannosta ja yhteistyössä Rakennusteollisuus RT:n ja muiden alan pohjoismaisten liittojen kanssa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 914 henkilöä, joista 300 oli Suomesta. Vastaajat ovat iältään 18–25-vuotiaita. Vastaukset on painotettu väestö- ja aluerakenteen mukaan. 

Lue lisää 

Kuva: Jari Hindström / Vastavalo.fi