Pientaloteollisuus

Nuoret aikuiset haaveilevat kohtuukokoisesta ja -hintaisesta omakotitaloasumisesta

Pientaloteollisuus PTT ry (ptt a pientaloteollisuus.fi), 11.2.2020

Omakotiliiton ja Aula Researchin selvityksen mukaan omakotiasuminen on edelleen suomalaisten halutuin asumismuoto. Etenkin nuoret aikuiset ja lapsiperheet kaipaavat omakotitaloa, omaa pihaa ja luonnon läheisyyttä. Haasteena on löytää sopivan hintaista ja kokoista asuntoa. ”Kuntien tulee ensinnäkin kaavoittaa pientalotontteja ja toiseksi hinnoitella tontit järkevästi”, toteaa Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen.


toivekuva 1


Omakotiliiton tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten asumistoiveita sekä suhtautumista mökkeilyyn. Kyselyyn vastasi 1 556 ympäri Suomen. Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy marraskuussa 2019.

Omakoti- ja paritaloasujat olivat tyytyväisimpiä asumiseensa

Omakotiasujista 71 % ja paritaloasujista 69 % oli sitä mieltä, että nykyiset asumisolosuhteet vastasivat omia toiveita. Rivi- ja kerrostaloasujista alle puolet oli samaa mieltä. Yleisimpiä syitä tyytymättömyyteen olivat tarpeisiin nähden liian pieni asunto (33 % vastaajista, jotka eivät olleet täysin tyytyväisiä nykyiseen asumiseen), liian suuret asumiskustannukset (27 %) ja oman pihan puute (24 %).

Nuoret perheet haluavat omakotitaloon

Erityisesti nuoret aikuiset haluavat omakotitaloon: lähes puolet (48 %) niistä 18–34-vuotiaista, jotka eivät nyt asu omakotitalossa, toivoo asuvansa omakotitalossa 5–10 vuoden kuluttua, 35–44-vuotiaistakin 44 %. Myös lapsiperheet kaipaavat omakotitaloon: 48 % lapsiperheistä toivoo asuvansa omakotitalossa seuraavan 5–10 vuoden kuluessa.
Pientalossa, eli omakoti-, pari-, rivi- tai ketjutalossa, mieluiten asuvista liki puolet (44 %) pitää ihanteellisena asunnon kokona 50–99 m², reilu kolmannes (35 %) toivoo asunnon olevan 100–149 m². Omakotitalossa mieluiten asuvien ihannetontti olisi 1001–2000 m² (25 % vastaajista) tai 501–1000 m² (24 %). Lähes puolet vastanneista (46 %), jotka toivovat omistustonttia, toivovat sen maksavan alle 50 €/m². Tällöin 1000 m² kokoisen tontin hinnaksi muodostuu alle 50 000 €.

Kunnilla keskeinen rooli

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolaisen mukaan nuoret perheet haaveilevat yhä pientaloasumisesta ja omasta pihasta sekä lähiluonnosta. ”Ongelmana on kuitenkin asuntojen ja tonttien kalleus. On koko yhteiskunnan etu, että perheet voisivat asua haluamallansa tavalla omakotitalossa ja elämänsä varrella myös muissa asumismuodoissa.”
Omakotiliitto kannustaakin kuntia kaavoittamaan kohtuuhintaisia pientalotontteja: ”Kuntien tulee ensinnäkin kaavoittaa pientalotontteja ja toiseksi hinnoitella tontit järkevästi. Kunnan perimmäinen toiminta ei voi olla rahastusta tontilla ja infralla, sillä kun kunta on houkutteleva, tuo perhe myös verotuloja ja elinvoimaa kuntaan”, vaatii toiminnanjohtaja Savolainen. Kaija Savolainen lähettää myös terveisiä pientaloteollisuudelle: ”Kannustamme myös pientalovalmistajia tarjoamaan enemmän kohtuuneliöisiä koteja perheiden tarpeisiin”.

Linkki Omakotiliiton tiedotteeseen ja tutkimukseen