Pientaloteollisuus

Talotoimitukset etenevät normaalisti – lupien käsittelyaika huolestuttaa

Pientaloteollisuus PTT ry (ptt a pientaloteollisuus.fi), 14.4.2020

Koronavirusepidemia ei vielä ole juurikaan vaikuttanut talotehtaiden tuotantoon eikä meneillään oleviin omakotitalohankkeisiin. Tämän hetken huolena on rakennuslupien käsittelyn aikataulu, missä on suuria kuntakohtaisia eroja. Mikäli voimassa olevia liikkumisen rajoituksia päästään turvallisesti purkamaan kesään mennessä, epidemian vaikutukset pientaloteollisuuteen voivat jäädä kohtuullisen pieniksi.

2022 web

Uusi omakotitalo työllistää lähes 5 henkilötyövuoden verran. Kuva: DEN Finland Oy

Koronavirusepidemia ei ole juurikaan vaikuttanut talotehtaiden tuotantoon eikä meneillään oleviin rakennushankkeisiin. Käynnissä olevat omakotihankkeet etenevät aikataulussaan eikä kauppojen perumisia ole tullut muutamia yksitäistapauksia lukuun ottamatta. Poikkeustilanne on toki vaikuttanut uusien talopakettikauppojen syntymiseen, mutta talotoimittajat ovat järjestäneet etäneuvotteluita ja netin yli tehtäviä asuntoesittelyitä potentiaalisille asiakkailleen. 

Tällä hetkellä eniten huolestuttaa rakennuslupien käsittelyn aikataulu, missä on suuria kuntakohtaisia eroja. Osassa kunnista viivästyksiä ei ole tullut vaan rakennuslupien ja suunnitelmien hyväksymisessä on hyödynnetty etäneuvotteluita. RTY:n koronavirustilanteeseen liittyviltä sivuilta löytyy ohje aloituskokousten ja katselmuksien tekemisestä skype/teams -kokouksina. Parhaassa tapauksessa etäneuvotteluista tulee uusi normaali käytäntö, josta hyötyvät kaikki osapuolet.  

Osassa kunnista on ilmennyt ongelmia luvituksissa sekä katselmusten järjestämisessä. Rakennusteollisuus RT esitti maaliskuussa huolensa rakennusvalvonnoille lähettämässään kirjeessä. Suurimpien kaupunkien rakennusvalvontojen vastauksessa on todettu, että sähköisillä palveluilla saadaan lupakäsittely ja katselmustoiminta hoidettua sujuvasti koronaviruksen aiheuttamana erityisaikana. 

Epidemialla on raju vaikutus koko maamme talouteen. Sen vuoksi olisi tärkeää, että käynnissä ja suunnittelussa olevat hankkeet pääsisivät etenemään ilman byrokratian aiheuttamia viivästyksiä. On hyvä muistaa, että omakotirakentamisella on merkittävä työllisyysvaikutus, joka jakautuu kasvukeskusten lisäksi laajasti myös muualle Suomeen: yksi uusi omakotitalo työllistää lähes 5 henkilötyövuoden verran. 

Pidemmällä aikavälillä liikkumisen rajoitukset voivat vaikuttaa työvoiman saantiin. Mikäli voimassa olevia rajoituksia voidaan turvallisesti purkaa ja lieventää kesään mennessä, epidemian vaikutukset pientaloteollisuuteen voivat jäädä kohtuullisen pieniksi. Oma kysymyksensä on se, miten maamme talous toipuu epidemian vaikutuksista pidemmällä aikavälillä.