Pientaloteollisuus

Pientalot kaupungissa -projekti käynnissä

Pientaloteollisuus PTT ry (ptt a pientaloteollisuus.fi), 16.5.2022

PTT:n koordinoiman projektin tavoitteena on tuoda pientalomaiseen mittakaavaan perustuvia kaupunki-rakentamisen malleja suomalaiseen kaupungistumiskeskusteluun. Projektin työryhmän jäseniä ovat kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara, kaupunkikehityksen ja mallintamisen työelämäprofessori Anssi Joutsiniemi sekä arkkitehti, kaupunkisuunnittelija Teemu Jama. Tuloksia saadaan jo kevään aikana, mutta varsinainen tulosseminaari järjestetään kesän jälkeen. Projektissa ovat mukana PTT:n lisäksi ympäristöministeriö, Rakennustuotteiden Laatu Säätiö sekä Hirsitaloteollisuus.

Pientalot kaupungissa -projekti käynnissä

Asuntorakentamista leimasi 2010-luvulla kaupungistuminen sekä sijoittajien rynnistys asuntomarkkinoille. Tämä johti erityisesti pienten kerrostaloasuntojen aloitusmäärien kasvuun. Pientalorakentamisen määrät sen sijaan puolittuivat, vaikka 3/4 suomalaisista valitsisi mieluiten pientalon. Suomen Asuntomessujen teettämässä Asumisen ihanteet 2020 -tutkimuksessa todettiinkin, että ”tiivistä kaupunkiasumista ajaa ennen kaikkea työmarkkinoihin liittyvät rakenteelliset muutokset, eivät niinkään ihmisten ihanteet”.

Pientalorakentaminen painottuu kasvukeskuksiin

Pientalorakentaminen on muun asuntorakentamisen lailla keskittynyt kasvukeskuksiin. Eniten uusia omakoti- ja paritaloja rakennetaan Espooseen, Ouluun, Vantaalle, Helsinkiin ja Jyväskylään. Tästä huolimatta pientalojen rooli asukkaiden toiveiden, kohtuuhintaisen asumisen sekä monipuolisen kaupunkirakentamisen ajurina on jäänyt Suomessa tunnistamatta.

Kaupungistuminen jatkuu todennäköisesti monella eri tasolla. Suurimpien kaupunkien ja niiden kehyskuntien lisäksi tapahtuu myös seutukaupungistumista ja ns. pientä kaupungistumista eli kuntien sisäisten kaupunkimaisten alueiden kasvua. Nyt käynnissä oleva projekti tuo pientalomaisen näkökulman ja vaihtoehdon 2020-luvun kaupungistumiskeskusteluun.

Jatkoa Talopaletti-projektille

Pientalot kaupungissa -projekti on henkisesti jatkoa PTT:n koordinoimalle Kaupunkimaisen pientaloasumisen uudet konseptit -projektille. Sen loppuraporttina julkaistu opas, Talopaletti: Ratkaisumalleja urbaaniin asumiseen, sai erittäin positiivista palautetta. Opas on yksi ladatuimpia Tampereen teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksen julkaisuja.

Talopaletti kokosi kaupunkimaisen pientalorakentamisen toteutusvaihtoehdoista ”paletin”, jonka ratkaisumalleja yhdistelemällä voidaan toteuttaa monipuolisia kaupunkimaisia pientaloalueita. Kaavoituksellista näkökulmaa käsiteltiin Talopaletti-oppaassa kuitenkin hyvin rajallisesti.

Kaavoittajien ja talovalmistajien vuoropuhelua tarvitaan

Lähes kaikilla talovalmistajilla on tällä hetkellä tiiviiseen kaupunkirakentamiseen soveltuvat mallistot, jossa on huomioitu pienten ja kapeiden tonttien asettamat vaatimukset. Kaupunkimaisen pientalorakentamisen jarruna onkin tällä hetkellä asemakaavat, jotka eivät hyödynnä kaikkia tämän päivän ratkaisuja, joita taloteollisuuden yritykset voivat tarjota. Tiivis, kaupunkimainen rakentaminen onkin lisännyt tarvetta kaavoittajien ja talovalmistajien väliseen vuoropuheluun.

Kuva: Merja Haakana