Pientaloteollisuus

Pientaloteollisuus PTT:n hallituksen jäsen Jari Malkamäki

Kaavoituskannustus kuntapäättäjille

Pientalorakentaminen elää pitkästä aikaa vahvaa nousukautta, mitä siivittää tässä ajassa korostunut asumismukavuuden tarve. Kotona vietetään yhä enemmän aikaa ja oman kodin merkitys on korostunut. Etätyö on tullut jäädäkseen ja luo tarvetta lisäneliöille. Pientalo on aina ollut halutuin asumismuoto, mutta korona-aika on vain korostanut tätä. Toivommekin, että kuntapäättäjät havahtuvat kasvaneeseen pientalotonttien kysyntään. Pientaloteollisuus haluaa olla tässä kuntien kumppanina.

Laadukkaan tonttimaan puute on merkittävin haaste nykyistäkin suuremmalle pientalorakentamisen kasvulle ja asumisen tarpeiden tyydyttämiselle. Pientaloja rakennettaisiin huomattavasti nykyistä enemmän, jos sopivia tontteja olisi tarjolla. Toivommekin, että uudet kunnanvaltuutetut ja kaupunkisuunnittelulautakuntien jäsenet havahtuisivat tilanteeseen ja tekisivät päättäväisempiä suunnitelmia vetovoimaisen pientalokaavoituksen lisäämiseksi. Monipuolinen tonttitarjonta on kunnille vetovoima- ja pitovoimatekijä.

Tiedostamme haasteet toiveemme takana. Kaavoitusta joudutaan tekemään yhä enemmän muulle kuin kunnan omalle maalle. Maankäyttösopimusten tekeminen vie aikaa ja saatavilla olevat alueet ovat useammin täydennysrakentamista kuin ”helposti” kaavoitettavaa tonttimaata. Kaavoitusresurssit ovat pienentyneet ja kaavoituksessa joudutaan haukkaamaan pinta-alaltaan yhä isompia alueita työn alle. Näiden käsittely kestää eivätkä ne välttämättä valmistu koskaan. Joskus työn alla on liian monta kaavaa ja niitä priorisoidaan sen mukaan kuka huutaa äänekkäimmin. Tuntuu varmasti helpommalta myöntää poikkeuslupia kuin tehdä uutta kaavaa. Kaavatasoja on liikaa ja päälle kun lätkäistään kankeaa byrokratiaa ja lainsäädäntöä, niin ei ole vaikeaa löytää syitä uusien asuinalueiden kaavoituksen kankeudelle.

Nyt tarvitaan uusia pientalokaavoja. Kaikista kaavoista uusia on alle 10 % ja kaavamuutokset on yleisin kaavatyyppi. Tähän tarvitaan muutosta. Kun puhutaan tehokkuudesta, suhteessa kerrosaloihin kaavoitus on toki tehostunut, mikä kertoo sekin enemmänkin painotuksista eikä ole tukenut pientalokaavoitusta. Kaavoitus on kallista. Kaavoitukseen ja infraan sijoitetun kulun takaisinmaksuaika on kuntien laskentatavan mukaan keskimäärin 10 vuotta. Sitäkin kalliimpaa on rakentamattoman ja täydennysrakennuksen mahdollistaman tonttimaan alihyödyntäminen. Lainsäädännössä ja varsinkin kiinteistöverotuksessa pitäisi yhä enemmän verottaa rakentamatonta rakennusoikeutta tonteilla. 
On hyvä muistaa myös toinen näkökulma: Rakennustutkimus RTS:n laskelmien mukaan omakotirakentaja tuo kunnalle jo rakentamisen aikana enemmän tuloja kuin aiheuttaa menoja. Lisäksi jokainen uusi omakotitalo työllistää noin 5 henkilötyövuoden verran. 

Me Pientaloteollisuus PTT ry:ssä olemme asettaneet päällimmäiseksi tavoitteeksi tukea kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisia tarjoamalla jäsenyritysten kokemusta ja näkemyksiä virkamiestyön tueksi. Haluamme nopeuttaa kaavoitusta ja vähentää siihen liittyvää byrokratiaa. Pientaloteollisuuden jäsenyrityksillä on hyvä ymmärrys siitä, minkälainen on tehokas pientaloalueen kaava. Alan yrityksillä on monia ratkaisuja kaupunkimaiseen pientalorakentamiseen. Haluamme lisätä vuoropuhelua kaavoittajien kanssa ja edistää kumppanuuskaavoitusta maanomistajien kanssa. Uskomme, että yhteistyöllä helpotamme kaikkien työtä. Meidän viestimme kuntapäättäjille: ”Olemme samassa veneessä, kutsukaa meitä avuksi soutamisessa.”

Jari Malkamäki

Pientaloteollisuus PTT ry:n hallituksen jäsen ja Jämerä Kivitalot Oy:n toimitusjohtaja

Julkaistu 2/2022

Jari Malkamäki 6

Pientaloteollisuus PTT ry:n hallituksen jäsen ja Jämerä Kivitalot Oy:n toimitusjohtaja Jari Malkamäki.