Pientaloteollisuus

Pientaloteollisuus PTT:n johtaja Kimmo Rautiainen

Pientalorakentamisen lisääminen on helpoin tapa lisätä puun käyttöä rakentamisessa

Lähes 90 % uusista pientaloista on puu- tai hirsirakenteisia. Tästä syystä pientalojen runkomateriaalin valintaa ei tarvitse ohjata kaavamääräyksillä tai rakennusjärjestyksillä. On hyvä muistaa, että kivitaloilla on monia hyviä ominaisuuksia. Puun käyttöä rakentamisessa voitaisiin helposti kasvattaa lisäämällä pientalokaavoitusta. Pelkästään vuonna 2021 puurakenteisiin pientaloihin valmistui lähes 2-kertainen määrä asuntoja verrattuna viimeisten 27 vuoden aikana valmistuneisiin puukerrostaloihin.

Pientaloteollisuus PTT:ssä on jäseninä puu-, kivi- ja hirsitalojen valmistajia. Viime vuonna vastaamme tuli tapauksia, missä asemakaavassa tai rakennusjärjestyksessä rajoitettiin rakennuksen runkomateriaalin valintaa.

PTT:n kanta on, että pientalojen runkomateriaalia ei tulisi määrätä asemakaavoissa tai rakennusjärjestyksissä. Joka tapauksessa noin 90 % pientaloista tulee olemaan puurakenteisia ilman määräyksiäkin.

Asia on nyt ajankohtainen, koska maankäyttö- ja rakennuslain osittain korvaava rakentamislaki aiheuttaa sen, että kuntien rakennusjärjestykset on päivitettävä.

Runkomateriaalin rajoittamista ei voi perustella kaupunkikuvallisilla seikoilla, sillä runkomateriaali ei näy päälle päin. Lisäksi puurunkoiseen taloon saadaan haluttaessa rapattu julkisivu tai tiiliverhous ja kivitaloihin julkisivulaudoitus. 

Rajoittamista ei voi perustella edes vähähiilisyyden tavoittelulla. Materiaaleilla on merkitystä, mutta rakennuksen vähähiilisyyteen vaikuttavat myös monet muut tekijät - erityisesti energiantarve ja käytetty energiamuoto. Rakennusten vähähiilisyyden laskenta tulee pakolliseksi viimeistään vuonna 2025, mutta jo nyt usea talovalmistaja laskee talojensa hiilijalanjäljen.

Kaikilla runkomateriaaleilla on hyviä ominaisuuksia - niin myös kivipohjaisilla materiaaleilla (mm. kestävyys, palonkesto, helppohoitoisuus ja energiatehokkuus). Lisäksi viime vuosina rakennustuotteiden valmistajat ovat tehneet tuloksellista työtä CO2-päästöjen pienentämiseksi. 

Pientalorakentamisen lisääminen on helpoin tapa lisätä puun käyttöä rakentamisessa. Viimeisten 27 vuoden aikana Suomeen on rakennettu  142 puukerrostaloa, joissa on yhteensä 4 665 asuntoa /1/ Tämä on vaatimaton määrä verrattuna pientaloihin. Pelkästään vuonna 2021 puurakenteisiin pientaloihin valmistui lähes kaksinkertainen määrä asuntoja (8 928 omakoti-, paritalo- ja rivitaloasuntoa) /2/.

Lisäämällä pientalotonttien kaavoitusta rakentamiseen käytetyn puun määrä voitaisiin helposti kaksinkertaistaa. Samalla kaavoitus ja asuntorakentaminen vastaisi paremmin suomalaisten asumistoiveita. 
SAN4329

Pientaloteollisuus PTT ry:n johtaja Kimmo Rautiainen (kuva: Sanna Liimatainen)


Pelkästään vuonna 2021 puurakenteisiin pientaloihin valmistui lähes 2-kertainen määrä asuntoja verrattuna viimeisten 27 vuoden aikana valmistuneisiin puukerrostaloihin.

Lähteet:

/1/ https://puuinfo.fi/arkkitehtuuri/asuinkerrostalot/suomessa-toteutetut-puukerrostalot/, viitattu 15.2.2023

/2/ Rakennettu ympäristö -palvelu, Tilastokeskus