Pientaloteollisuus

Markkinointi- ja kehitysryhmän puheenjohtaja Jari Malkamäki

Järki kotiin, NYT! #järkikotiin

Me pientaloteollisuuden yritykset käynnistimme keväällä Järki kotiin -kampanjan, jonka tavoitteena on tuoda omakotitalot mukaan asumisen keskusteluun. Suomi kaupungistuu, mutta se ei tarkoita rakennuskannan yksipuolistumista vaan päinvastoin: sen tulee mahdollistaa monipuolinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö. Omakotirakentamisella on tärkeä rooli myös tulevaisuuden asumisen ratkaisuissa. Monille voi olla yllättävää kuinka kustannustehokkaita ja ekologisia uudet omakotitalot ovat sekä miten hyvin pientalo on sovitettavissa kaupunkikuvaan. Kampanjakokonaisuus lähtee liikkeelle somevideoista, joiden tähtinä loistavat tavalliset suomalaiset omakotiasujat sekä avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja.

Tutkimusten mukaan omakotitalo on suomalaisten halutuin asumismuoto ja niissä asuu tyytyväisimmät asukkaat. Vasta julkaistussa pohjoismaisessa tutkimuksessa todettiin, että nuoret aikuiset haluaisivat tulevina vuosina mieluiten asua omakotitalossa. Tästä huolimatta uusia omakotitaloja rakennetaan aiempiin vuosiin verrattuna vähän. Haluamme kampanjalla kannustaa omakotitalosta haaveilevia käynnistämään hankkeensa ja toisaalta myös nostaa omakotiasuminen mukaan asumisen keskusteluun positiivisessa mielessä. Tavoitteena on myös päivittää pahasti ”pöhöttynyttä” mielikuvaa omakotiasumisesta.

Kampanjakasvoksi valitsimme avaruustähtitieteen professori Esko Valtaojan, joka testaa hypoteesejään hauskoissa, muutaman minuutin mittaisissa somevideoissa. Kampanjan aineistot taustatietoineen on koottu www.jarkikotiin.fi -sivustolle. Kampanja-aineistoissa halutaan tuoda esille tämän päivän omakotiasumisen ominaispiirteitä: ekologisuutta, asumisviihtyisyyttä, kohtuuhintaisuutta sekä sitä, että kaupungistuminen ja omakotirakentaminen eivät sulje toisiaan pois. Kampanjamateriaalia jaetaan hankkeeseen osallistuvien PTT:n jäsenyritysten digitaalisissa kanavissa ja lisäksi kampanja näkyy YouTubessa ja Facebookissa. Kampanjaa tullaan kehittämään erillisenä projektina ensi vuoden puolella. Kampanja on jo saanut huomiota alan printtimedioissa, mikä on ollut tavoitteemmekin.

Suomi on tällä hetkellä voimakkaasti jakautunut muutamiin kasvaviin kaupunkikeskuksiin ja alueisiin, jotka kasvavat hitaammin tai jopa taantuvat. Asuntorakentaminen painottuu kasvukeskuksiin ja samoin tekee myös omakotirakentaminen. Ei liene enää yllätys, että uusia omakotitaloja rakennetaan eniten Espooseen, Vantaalle, Ouluun ja Helsinkiin. Vetovoimaisten kasvukeskusten puutteellinen kaavoitus ja täydennysperusteinen tonttitarjonta rajoittaa pientalorakentamisen kasvua ja osaltaan nostaa tonttien kustannuksia. Omakotirakentamista rajoittaa määrällisen tonttitarjonnan lisäksi niiden laatu. Usein tarjolla oleva tontti on maaperältään haastava, eli se joudutaan paaluttamaan tai sitä joudutaan louhimaan. Myös sijainti nousee rajoittavaksi tekijäksi – omakotirakentajat arvostavat joukkoliikenneyhteyksiä ja sitä, että peruspalvelut löytyvät riittävän läheltä. Pientalorakentaminen on myös perinteisesti tulevan asukkaan omaan rakennuttamiseen perustuvaa, jota ammattirakentamiseen perustuva laki- ja asetusnormistomme ei tue tai juurikaan kannusta. Tämä nostaa myös rakentamisen kustannuksia.

Uudet omakotitalot ovat erittäin energiatehokkaita ja niissä käytetään paljon uusiutuvaa energiaa. Kaupunkimaista omakotiasumista voidaan toteuttaa erittäin hyvällä tehokkuudella. Myös kuntien näkökulmasta olisi järkevää tarjota monipuolisesti erilaisia asumisen ja rakentamisen vaihtoehtoja. Suomalainen omakotirakentaminen perustuu toimintamalliin, jossa kotitalous toimii rakennuttajana ja hyödyntää talotoimittajien monipuolisia toteutusvaihtoehtoja. Tätä ”kansalaisoikeutta” ei tulisi säädösten tai lakien kautta rajoittaa nykyistä enempää. Kotitalouden tulee voida valita omien lähtökohtiensa pohjalta sopiva tapa toteuttaa hankkeensa. Näin saadaan laadukkaita, turvallisia ja terveitä, asukkaiden tarpeita ja toiveita vastaavia omakotiasuntoja - kohtuuhinnalla. Järki kotiin - teema sopii hyvin myös tulevalle hallituspohjalle.

Julkaistu 5/2019

Jari Malkamäki

Jari Malkamäki on Jämerä Kivitalot Oy:n myyntijohtaja ja varatoimitusjohtaja. Hän on myös PTT:n hallituksen jäsen ja Markkinointi- ja kehitysryhmän puheenjohtaja.


Jarki Kotiin logo tekstilla RGB