Pientaloteollisuus

PTT:n hallituksen puheenjohtaja Jari Malkamäki

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus pohdituttaa pientaloteollisuutta ja -rakentajia

Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa. Rakentamisen vastuukysymykset ovat siinä keskeisessä asemassa. Keskustelun alla on ehdotus, jonka mukaan vastuita siirrettäisiin rakennushankkeeseen ryhtyvältä päätoteuttajalle, eli lähtökohtaisesti rakennusliikkeelle. Tavoitteena on rakentamisen laadun parantaminen ja sisäilmaongelmien poistaminen, mitkä ovat tärkeitä asioita. Pientaloteollisuuden näkemyksen mukaan esitetty muutos ei paranna laatua tämän päivän jo laadukkaassa omakotirakentamisessa, mutta saattaa viedä pohjan kuluttajavetoiselta rakentamiselta. Muutos veisi kuluttajalta vapauden suunnitella ja toteuttaa omakotihankkeensa haluamallaan tavalla. Hankkeeseen tulisi keinotekoisesti uusi toimija, millä olisi vaikutus kustannuksiin. Muutos heikentäisi alalla toimivien pk-yritysten toimintaedellytyksiä, mikä johtaisi kilpailun vähenemiseen. Uskomme, että omakotirakentamisen laatu varmistetaan tehokkaammin muilla keinoilla.

Suomalainen omakotirakentaminen perustuu kuluttajavetoisisiin hankkeisiin. Tällä hetkellä uusia omakotitaloja rakennetaan vuodessa noin 7 - 7500 kappaletta. Rakennuskannassamme on yli 1,1 miljoonaa omakotitaloa, joista yli 80 % on valmistunut viime vuosituhannella. Tuore uutinen kertoo, että tehtyjen tarkastusten mukaan jopa 65 % vanhoista omakotitaloista löytyy jotain korjattavaa. Eniten vakavia puutteita vanhoissa taloissa on ulkopuolelta tulevan kosteuden hallinnassa. Lisäksi ongelmia aiheuttavat kylpyhuoneet sekä varaajien ja vesikaton vuodot. Samansuuntaisia tuloksia ovat antaneet muut tutkimukset, joissa on tutkittu vanhoja rakennuskannan omakotitaloja.

Näkemyksemme mukaan yleisimmät vanhojen talojen ongelmat (esim. laitevauriot ja vesikaton vuodot) olisi voitu välttää säännöllisillä tarkistuksilla ja oikea-aikaisella huollolla, eikä niitä merkittävin osin olisi voitu ehkäistä rakennusvaiheen toimilla. Lisäksi on tärkeä huomata, että 2000-luvun omakotitalo on huomattavasti kehittyneempi kuin aiempien vuosikymmenten talot. Esimerkiksi 1950-luvun rintamamiestaloissa kellariin seinissä ei ollut patolevyjä estämässä ulkopuolelta tulevaa kosteutta, eikä jälkikäteen rakennetuissa pesutilojen seinissä tai lattioissa ollut vedeneristystä. Monet työvaiheet tehdään nykyään luotettavammin kuin ennen. Esimerkiksi betonin riittävä kuivuminen varmistetaan mittaamalla ennen lattian päällysteiden asentamista, kun taas ennen käytettiin karkeita nyrkkisääntöjä betonin kuivumisen arviointiin. Nykyään pesutilojen vedeneristyksen tekee sertifioitu vedeneristäjä sertifioidulla menetelmällä ja CE-hyväksytyillä tuotteilla. Lisäksi esimerkiksi rakennustuotteiden kelpoisuuteen ja rakennuksen kosteuden hallinnan suunnitteluun panostetaan paremmin kuin menneinä vuosikymmeninä.

Omakotirakentajan kuluttajansuoja on Suomessa erittäin hyvällä tasolla. Kuluttajansuojalain luku 9 käsittelee talopakettikauppaa ja rakennusurakoita. Pientaloteollisuus on laatinut yhdessä kuluttajaviranomaisten kanssa yleiset sopimusehdot talopakettikauppaan. Normaali käytäntö on että pientaloteollisuuden yritykset antavat asennustyölle ja materiaaleille 1-2 vuoden vapaaehtoisia takuita, jonka jälkeen tehdään takuutarkastus. Lisäksi talovalmistajat myöntävät 10 vuoden rakennevirhevastuun, jonka aikana mahdolliset suunnittelu- ja toteutusvirheet havaitaan.

Rakentamisen laatu ja terveellinen sisäilma ovat erittäin tärkeitä aiheita, joita on jatkuvasti tarkkailtava. Käsityksemme mukaan pientalorakentamisen laatua parannettaisiin tehokkaimmin (1) rakennushankkeeseen ryhtyville suunnatulla ennakoivalla ohjauksella ja (2) rakennuksen käytön ja huollon merkitystä korostamalla. On tärkeää, että lakimuutoksia tehtäessä puututaan sellaisiin kohtiin, joilla saadaan suurin positiivinen vaikutus aikaan.

Julkaistu 10/2019

Jari kasvokuva (1)

Jämerä-Kivitalot Oy:n toimitusjohtaja ja PTT:n hallituksen puheenjohtaja Jari Malkamäki.On tärkeä huomata, että 2000-luvun omakotitalo on huomattavasti kehittyneempi kuin aiempien vuosikymmenten talot